reklame for Sheiken Bowling
Menu
Holmenkollen Skifestival er blant de tunge aktørene som har søkt kompensasjon for tapte inntekter gjennom den statlige ordningen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Idretten og frivilligheten har søkt om 371 millioner i kompensasjon

Lotteri- og stiftelsestilsynet har mottatt i alt 2324 søknader fra idrett, frivillighet og kultur om statlig kompensasjon for tapte inntekter i mars og april.

Av NTB | 22.04.2020 10:32:28

Sport: Til sammen har aktørene søkt om 371 millioner kroner i kompensasjon fra støtteordningen på totalt 700 millioner kroner, opplyser tilsynet.

I overkant av 264 millioner kroner kommer fra idrettsarrangører, bekrefter Lotteritilsynet overfor NTB. Søknadsfristen gikk ut tirsdag.

Det ble åpnet for å søke om refusjon av tapte billettinntekter, deltakeravgifter og eventuelle merutgifter arrangørene måtte ha hatt. Samtidig har det vært framført kritikk mot at ordningen er for smal, all den tid den ikke åpnet for refusjon av tapte penger fra kiosksalg og den typen arrangementsinntekter.

– Vi har vært klare på hele veien at vi ikke ante hva som kom til å komme inn av søknader. Nå registrerer vi at dette er det som har kommet inn, og forholder oss til det. Vi har ikke hatt noen forventninger til antall søknader eller beløp, for det har rett og slett vært veldig uklart, sier Lotteritilsynets direktør Gunn Merete Paulsen til NTB.

Paulsen vil ikke uten videre bekrefte at alle kan forvente å få sine søknader innvilget, all den tid det totale søknadsbeløpet ligger betydelig under den rammen Kulturdepartementet har satt for ordningen.

– Nå må vi gå gjennom dette, kvalitetssikre tall, gjøre saksbehandlingen og alt vi skal gjøre før vi kan utbetale pengene, sier hun.

Når penger kan komme på de aktuelle arrangørenes kontoer er foreløpig ikke klart.

– Målet er å gjøre det så fort som mulig, i tråd med intensjonen bak ordningen. Akkurat når vi kan betale ut, kan jeg ikke svare på før vi har litt mer oversikt over hva som ligger i søkermassen, sier Paulsen.

«Hva dette betyr, må vi komme tilbake til når vi har sett på tallene, men det er mange som har søkt om mindre beløp», skriver Lotteritilsynet i en uttalelse onsdag.

Holmenkollen Skifestival, som gikk glipp av store inntekter fra sine arrangementer i vinter, opplyste til NTB tirsdag at de har søkt om å få 16,5 millioner kroner.

Også arrangørene av Raw Air-hopprennene i Vikersund er blant dem som har søkt om å få refundert tapte inntekter.

Kompensasjonsordningen gjelder for arrangementer som var planlagt i perioden 5. mars til 30. april og som måtte avlyses, stenges eller utsettes etter pålegg eller råd fra myndighetene som følge av viruskrisen.

Kulturdepartementet har signalisert at det legges opp til rask utbetaling av penger. Flere arrangører sitter med ubetalte regninger fra sine kreditorer og har likviditetsproblemer.

Hun bekrefter at pågangen fra søkere var stor i dagene før fristens utløp.

Kun 40 av de 2324 søknadene som har kommet inn, er på over én million kroner.

Av de 700 millioner kronene som er satt av til kompensasjonsordningen, er 600 av dem tiltenkt arrangører innen idretten og frivilligheten. De siste 100 millionene er øremerket den frivillige delen av kulturlivet.

(©NTB)

Flere nyheter: