Menu
Idrettspresident Berit Kjøll har tiltro til at det blir full rettighetsfestet momskompensasjon i endelig statsbudsjett for 2022. Foto: Heiko Junge / NTB

Idretten må vente på full momskompensasjon

Regjeringen vil ikke øke bevilgningen til momskompensasjon for idretten og frivilligheten i statsbudsjettet for 2022. Men det er likevel håp om endring.

Av NTB | 12.10.2021 10:23:06

Økonomi og næringsliv: I den avtroppende regjeringens forslag til statsbudsjett settes det av 298.970.000 kroner til momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg. Det er 3.000 kroner mindre enn i saldert budsjett for 2021.

På posten for momskompensasjon til frivillige organisasjoner er det satt av 1,75 milliarder kroner. Det er drøyt 50 millioner kroner mindre enn i 2021-budsjettet.

«I bevilgningsforslaget er det lagt til grunn at organisasjonene har hatt et lavere aktivitetsnivå i inneværende år som følge av covid-19, og at kostnadene til merverdiavgift derfor har vært lavere enn normalt», skriver regjeringen.

Frivillighet Norge er ikke tilfreds med budsjettet.

– Kutt i momskompensasjonen er ikke det frivilligheten trenger nå. Dette viser hvor viktig det er å regelstyre ordningen. Vi blir ikke kvitt skatt på dugnad for godt uten at organisasjonene trygt kan budsjettere med full momskompensasjon hvert år, sier generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge.

Frivillige lag og organisasjoner fikk i fjor dekket nær 81 prosent av summene de søkte om i momskompensasjon. Året før var andelen på 81,9 prosent, ifølge Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Totalt er det satt av 2.552.209.000 kroner til frivillighetsmål i kommende års statsbudsjett. Det er en økning på vel sju millioner kroner.

For idrettstiltak i Norge, som sykkelritt, verdenscup i triatlon og X Games, er det satt av 64.675.000 kroner. I dette ligger 26 millioner kroner til et nytt mangfolds- og inkluderingsprosjekt.

– Dette vil vi prioritere og komme raskt i gang med, sa Støre til NTB i forrige uke.

– Full momskompensasjon er en av frivillighetens viktigste saker når det kommer til rammevilkår, så nå ser vi virkelig fram til det endelige statsbudsjettet for 2022, sa idrettspresident Berit Kjøll til NTB.

Også Johnsen i Frivillighet Norge er opptatt av at momskompensasjonen må være rettighetsfestet.

– Nå vet vi ikke hvor mye vi kan forvente å få tilbake før over ett år etter at avgiften er betalt. Det er spesielt utfordrende når vi har behov for virkelig å øke aktiviteten i hele landet.

Videre i budsjettet heter det at «dersom bevilgningen ikke rekker til full kompensasjon, vil den prosentvise avkortingen være lik for alle godkjente søknader.» Dette gjelder også for bygging av idrettsanlegg.

Norges idrettsforbund hadde håpet på full rettighetsfestet momskompensasjon, som påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har varslet. Full momskompensasjon har vært en viktig sak for Senterpartiet i regjeringsforhandlingene.

(©NTB)