Menu
Konsernsjef Hilde Merete Aasheim i Hydro, olje- og energiminister Tina Bru og konsernsjef Eimund Nygaard i Lyse under en markering etter at det ble klart at Lyse og Hydro går sammen om å etablere et nytt vannkraftselskap. Foto: Terje Pedersen / NTB

Hydro og Lyse etablerer felles vannkraftgigant

Hydro og Lyse slår sammen deler av vannkraftproduksjonen sin for å skape en sterk felles kraftaktør. Det nye selskapet skal hete Lyse Kraft.

Av NTB | 21.10.2020 08:53:01

Natur og miljø: Hydro får med dette et økt engasjement på Sør-Vestlandet og vokser som operatør av fornybar kraft med ansvar for totalt 33 vannkraftverk i Norge.

Hydro skal eie 25,6 prosent og Lyse skal eie 74,4 prosent av aksjene i selskapet, som vil ha en produksjon på 9,5 TWh vannkraft i et normalår.

– Dette er en gledens dag for oss som tror på norsk fornybarbasert industri. Avtalen er strategisk svært viktig siden den bevarer verdiene som RSK-anleggene representerer for Hydro og bidrar til forutsigbarhet for videre industriutvikling i Norge, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim i Hydro.

Hun mener at avtalen bygger opp om selskapets strategi om å styrke posisjonen som leverandør av aluminium med lavt CO2-avtrykk.

– Dette nye selskapet sikrer en videreutvikling av den rene vannkraften vår og at industrieventyret på Karmøy kan fortsette, sier Bru til NTB.

Hun legger til at det er viktig å understreke at dette krever konsesjonsendringer, og Olje- og energidepartementet vil nå gå i gang med ordinær konsesjonsbehandling av den nye selskapsstrukturen.

Også statsminister Erna Solberg er glad for initiativet. Hun mener det er resultatet av en industripolitikk som virker, og legger til at dette også er bakgrunnen for at regjeringen i statsbudsjettet for neste år foreslår å endre skattesystemet slik at det skal bli mer attraktivt å investere i oppgradering og utvikling av vannkraft i årene fremover.

– Dette er positive nyheter både for utviklingen av norsk industri, fornybar energi og norske arbeidsplasser som det nå må søkes konsesjon om på vanlig vis, sier Solberg.

– Dette gjør Lyse til en av de aller største kraftmarkedsaktørene i Norge og gir oss mulighet til å bygge et enda mer kompetent og robust kraftforvaltningsmiljø i Stavanger, sier konsernsjef Eimund Nygaard i en pressemelding.

Overføringen av operatørskapet for Lyses kraftverk innebærer at 34 ansatte får Hydro Energi som ny arbeidsgiver. De blir dermed del av en større organisasjon og vil få flere kraftverk å drifte.

Den endelige avtalen er ventet gjennomført i fjerde kvartal 2020, forutsatt godkjenning av Konkurransetilsynet.

Avtalen innebærer at RSK-anleggene ikke hjemfaller i slutten av 2022, og at kraft fra det nye Lyse Kraft DA fortsatt vil kunne benyttes til Hydros aluminiumsproduksjon i Norge.

Olje og energiminister Tina Bru (H) var til stede under en markering i forbindelse med nyheten hos Hydro onsdag morgen. Hun kaller det en gledens dag for både Hydro, Lyse og for Norge.

Lyse blir ansvarlig for vanndisponering og markedsaktiviteter.

Flere nyheter: