Menu
De to regjeringspartiene har funnet flertall på Stortinget for sine forslag til nytt lovverk for privatskoler og private barnehager. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Høyresiden redder unntak for små barnehager

Arbeiderpartiet og Senterpartiet får hjelp av de borgerlige til å sikre unntak for små aktører når reglene for private barnehager strammes inn.

Av NTB | 24.05.2022 13:15:58

Politikk: Det er klart etter at utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget avga sin innstilling i saken tirsdag.

Den nye barnehageloven legger opp til at alle barnehager skal registreres som selvstendige rettssubjekter, noe som vil sikre større åpenhet om økonomien.

Men i loven gis det unntak for de minste barnehagene.

– Vi er opptatt av å ivareta de små og ideelle barnehagene også framover, sier KrFs Kjell Ingolf Ropstad.

– Derfor sikrer de borgerlige partiene flertall for å skjerme små og ideelle barnehager for byråkratiske krav som vil gå utover deres mulighet til drift og utvikling.

Elise Waagen, Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson på Stortinget, understreker på sin side at den nye loven fortsatt innebærer en innstramming av reglene for private aktører.

– Det viktigste er at vi sikrer flertall for strengere regulering av private barnehager og innstramminger for privatskoler. Det er på høy tid, sier hun.

– Regjeringen har foreslått vide unntak fra kravene i denne loven som gjør at flere hundre barnehager ikke må organisere seg som selvstendige rettssubjekter og dermed få åpenhet om økonomien. Åpenhet og tilsyn trengs for alle private barnehager, advarer han.

Men SV har også fått inn merknader i komitéinnstillinger med forpliktelser fram mot 2023, påpeker SV-politikeren.

– Regjeringen må neste år komme med grep som hindrer milliardene fra å flyte ut av barnehagene våre. Det skal bli starten på slutten for barnehagemilliardærene, fastslår han.

Ifølge Øvstegård vil dette handle om å hindre store verdiuttak, regulere kjøp og salg av barnehageeiendom og å gi kommunene mer å si i styringen av barnehagetilbudet.

Komitéleder Hege Bae Nyholt fra Rødt mener regjeringspartiene kjører slalåm.

– Rødt kommer til å støtte forbedringene som er, men vi er skuffet over at regjeringen med dette ikke går lenger, sier hun.

– Dette er bare noen mindre justeringer i høyresidens politikk og viser en regjering som ikke står opp for fellesskapsløsningene, men i stedet godtar fortsatt profitt i velferden.

– Vi stanser nå høyreregjeringens privatisering av den norske fellesskolen. Dette er et retningsvalg i skolepolitikken, der vi tar tilbake kontrollen for å bygge en sterkere fellesskole for alle, sier Waagen i Ap.

I den nye loven settes det en stopper for nye private «profilskoler» og yrkesfagskoler.

– Vi mener at de store pengene skal gå til den offentlige skolen fordi det gir en likeverdig og god opplæring for alle barn, sier Waagen.

Dette unntaket ville SV og Rødt ikke støtte i komitébehandlingen. I stedet er det de borgerlige som nå kommer regjeringen til unnsetning.

SVs utdanningspolitiske talsperson Freddy André Øvstegård er derimot misfornøyd.

Utover unntakene for de minste barnehagene er det likevel nettopp SV og Rødt som sikrer regjeringen flertall i Stortinget.

Samtidig får regjeringen flertall for sitt forslag til innstramminger i loven om privatskoler.

(©NTB)

Flere nyheter: