Menu

Høyres landsmøte sier nei til å redusere statens eierskap i Equinor

Høyres landsmøte stemte ned et forslag om å selge seg ned i oljeselskapet Equinor med 190 stemmer mot 146.

Av NTB | 14.05.2021 20:10:15

Politikk: Det var knyttet spenning til avstemmingen rundt punktet som sier at staten skal selge seg ned i Equinor, men likevel beholde majoriteten av aksjene. Et mindretall i programkomiteen tok dissens.

Nestleder i programkomiteen, Henrik Asheim, har vært en av pådriverne for å redusere statens eierandel i oljeselskapet. Tidligere har han foreslått at pengene fra salget kan brukes på klimatiltak.

Forslaget falt med 146 stemmer mot 190, og landsmøtet støttet dermed mindretallet i dissensen. Det betyr at Høyre ikke går inn for å selge seg ned i Equinor nå.

Flere nyheter: