Menu
E16 mellom Voss og Bergen trekkes fram som eksempel på veistrekning som kan bli aktuell for statlig reguleringsplan. Ved Hyvingstunnelen i Voss er veien rasutsatt. Foto: Paul S. Amundsen / NTB scanpix.

Høyre vil bruke mer statlig tvang i veiprosjekter

Høyre vedtok et dissensforslag om at staten gjennom statlig reguleringsplan i større grad skal overkjøre lokale hensyn for å få fortgang i store veiprosjekter.

Av NTB | 15.03.2019 21:33:12

Økonomi og næringsliv: Stortingsrepresentant Tom-Christer Nilsen, som er fra Askøy i Hordaland, er en av dem som i forkant hadde varslet støtte til forslaget.

Han mener prosjekter som involverer flere kommuner og fylker ofte blir fragmentert, og at veier i verste fall reguleres i ulike traseer som ikke lar seg kombinere på tvers av kommune- og fylkesgrenser.

E16 mellom Voss og Bergen og den mye omtalte vestlandsveien E39 mener han er eksempler på prosjekter som bør være aktuelle for statlig reguleringsplan.

– E39 i Hordaland og Rogaland er eksempel på et prosjekt det er vanskelig å tenke seg uten en statlig plan, sa han til NTB i forkant av landsmøtet.

Flere i partiet, deriblant stortingsrepresentant Elin Agdestein fra Trøndelag, ville derimot ha en mildere formulering om at statlig reguleringsplan «kan» tas i bruk. Agdestein framholdt at statlig plan ikke burde bli hovedregel.

– Det er viktig å holde fast ved prinsippet om kommunene som primær reguleringsmyndighet, også på samferdselsområdet, også når det er tale om store prosjekter som er grensekryssende og berører flere kommuner, sa hun.

(©NTB)

Flere nyheter: