Menu
Forsvaret skal få flere årsverk, og det skal øves mer, foreslår regjeringen i statsbudsjettet for neste år. Dette bildet er fra en øvelse i Oslo i september. Foto: Javad Parsa / NTB

Høyre stiller spørsmål ved forsvarsbudsjettet

Høyre gleder seg over regjeringens forslag om å plusse på forsvarsbudsjettet, men stiller spørsmål ved hvor reell økningen er.

Av NTB | 06.10.2022 14:00:57

Økonomi og næringsliv: – Jeg registrerer at regjeringen viser til at forsvarsbudsjettet økes betraktelig i 2023. Samtidig står det at realnedgangen til forsvarsformål i budsjettet er 0,2 prosent, sier partiets forsvarspolitiske talsperson Hårek Elvenes.

Han viser også til at det i budsjettet varsles en nedgang i utgiftene til forsvarsformål på 0,9 prosent fra 2022 til 2023, korrigert for utgifter til kampflyanskaffelsen.

– Nedgangen skyldes i all hovedsak at de store, ettårige utgiftene i 2022 ikke videreføres i 2023. Det er overraskende at regjeringen ikke viderefører denne satsingen. Vi må nå gå nøye inn i disse tallene, sier Elvenes.

Høyre er bekymret over at budsjettet legger opp til å skyve på planlagte investeringer, men berømmer regjeringen for å prioritere drift og økt aktivitet i Forsvaret.

– Det er positivt at regjeringen øker bevilgningene til Etterretningstjenesten, bevilger midler til å øke Forsvarets ammunisjonsbeholdninger og øker elevtallet ved Forsvarets skoler slik at personellopptrappingen kan gjennomføres som vedtatt i Langtidsplanen for forsvarssektoren, sier Elvenes.

(©NTB)

Flere nyheter: