Menu
Høyesterett skal behandle ta stilling til lovanvendelsen og straffeutmålingen i en straffesak som stemmer fra «Dark Room»-prosjektet i Vest politidistrikt. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Høyesterett skal behandle «Dark Room»-anke

Høyesterett har sluppet gjennom anken til en mann som ble dømt til sju års fengsel for deriblant gjentatt seksuell omgang med barn i overgrepssaken «Dark Room».

Av NTB | 13.06.2019 11:19:54

Kriminalitet og rettsvesen: Straffen omhandlet gjentatte seksuelle overgrep med barn under ti år og seksuell handling med barn under 16 år. I tillegg ble han domfelt for i en årrekke å ha chattet om barneovergrep og delt overgrepsmateriale med mange andre likesinnede på nettet.

Mannen ble dømt til fire og et halvt års fengsel i Bergen tingrett og anket dommen. I Gulating lagmannsrett ble straffen skjerpet til sju års fengsel.

Nå har Høyesteretts ankeutvalg avgjort at anken skal fremmes for Høyesterett. Det skal tas stilling til lovanvendelsen og straffeutmålingen.

For øvrig tillates anken ikke fremmet. Det innebærer at skyldspørsmålet er avgjort ved lagmannsrettens dom.

Saken er en del av det omfattende overgrepskomplekset Dark Room. Retten mener 55-åringen var en vesentlig pådriver i å få en chattevenn til å begå seksuelle overgrep mot sine to døtre på åtte og ti år. Faren er fra før dømt til ni års fengsel for overgrepene.

(©NTB)

Flere nyheter: