Menu
Det er ikke i strid med strid med norske verdier å benytte materiale innhentet av franske myndigheter som bevis i norske straffesaker. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Høyesterett godtar fransk datamateriale som bevis

Høyesterett har avgjort at datamateriale innhentet av franske myndigheter kan brukes som bevis i norske straffesaker.

Av NTB | 30.06.2022 14:16:10

Økonomi og næringsliv: Gjennom å installere programvare på en dataserver i Frankrike klarte fransk politi å avlese dekryptert materiale fra brukerne av tjenesten EncroChat i Norge.

Over lang tid kunne europeisk politi avlese krypterte meldinger mellom tunge kriminelle. Kripos var også involvert i operasjonen, og de opplyste i fjor at de har siktet 21 personer som følge av avlyttingen.

Høyesterett tok ikke stilling til om datamaterialet kunne ha vært innhentet på tilsvarende måte etter norsk rett, men sier at dersom innhentingen av materialet ikke kunne ha vært gjort lovlig i Norge, må tre vilkår være oppfylt for å benytte materialet som bevis i en norsk straffesak:

* Bevisene må være innhentet etter reglene som gjelder i det aktuelle landet.

* Den tiltalte må ha rett til innsyn i alle opplysningene som er innhentet.

* Innhentingen må ikke være gjennomført på en måte som gjør at bruken som bevis vil være i strid med grunnleggende norske verdier.

Høyesterett fant at alle vilkårene var oppfylt, og det vil ikke være i strid med norske verdier å benytte materialet som bevis.

(©NTB)

Flere nyheter: