Menu
Høyesterett godkjenner bruk i norske domstoler av amerikanske beviser fra den internasjonale etterforskningen Trojan Shields der 11.000 kriminelle ble overvåket i lang tid av en hemmelig mobilapp. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Høyesterett godkjenner bruk av Trojan Shields-beviser i norsk rett

Høyesterett sier bruk av bevis fra amerikanske FBI i Trojan Shields-saker i norske domstoler ikke strider med grunnleggende norske verdier.

Av NTB | 23.06.2021 07:53:53

Kriminalitet og rettsvesen: Under dissens har ankeutvalget i Høyesterett godkjent bruken av bevis fra den internasjonale politioperasjonen Trojan Shields også i norske rettssaler, skriver Rett24. Flere personer er også pågrepet i Norge etter operasjonen.

Avgjørelsen kommer etter at Vestfold tingrett for to uker siden slo fast at det ville stride mot grunnleggende norske verdier å benytte bevis fra etterforskningen der 11.000 kriminelle ble overvåket i en skjult mobilapp som FBI selv hadde utviklet og driftet. Tingretten mente overvåkingen ville vært ulovlig i Norge, og viste til at de siktede ble nektet innsyn i bevismaterialet som norsk politi la til grunn for kravet om varetektsfengsling. Retten ville ikke fengsle to av de siktede i saken.

I forrige uke gjorde Agder lagmannsrett om på tingrettens kjennelse, og nå har også Høyesteretts ankeutvalg sluttet seg til denne, om enn under dissens. Flertallet mener at resultatene fra slik overvåking ikke strider med norske verdier eller mot vernet om privatliv.

Spørsmålet gjaldt for den ene av de to siktede, som ble framstilt for varetekt i Vestfold tingrett i kjølvannet av Trojan Shields-operasjonen. Varetekten for mannen, som er siktet for narkotikaforbrytelser, går ut onsdag, men det er ventet at politiet vil be om forlenget fengsling.

(©NTB)

Flere nyheter: