Menu
Skipet Tide Carrier havarerte utenfor Jær-kysten i februar 2017, og det ble da avdekket at skipet var på vei til Gadani i Pakistan for skraping på stranden der. Foto: Carina Johansen / NTB (Johansen, Carina/NTB)

Høyesterett avviser Tide Carrier-anke

Høyesteretts ankeutvalg har bestemt at anken til skipsrederen ved Tide Carrier ikke skal behandles. Dermed må skipsrederen i fengsel i seks måneder.

Av Egil M Solberg | 15.06.2022 11:54:37

Domstol: Skipsreder Georg Eide er dømt til seks måneders fengsel for ulovlig skraping av skip, skriver E24.

Gulating lagmannsrett opprettholdt domfellelsen fra tingretten i november 2020, og nå er dommen rettskraftig, skriver Økokrim i en pressemelding.

Den 9. juni 2022 besluttet Høyesteretts ankeutvalg at skipsrederens anke til Høyesterett ikke ble tillatt fremmet.

– Med det settes punktum i en viktig og prinsipiell sak om skrapingsmetoden beaching, skriver Økokrim.

Etterforskningen har skjedd i samarbeid med Vest politidistrikt.

Georg Eide sier til BT at han er sterkt kritisk til dommen og prosessen som har ledet frem til den. Utover det henviser han til sin advokat.

Skipet Tide Carrier havarerte utenfor Jær-kysten i februar 2017, og det ble da avdekket at skipet var på vei til Gadani i Pakistan for skraping på stranden der.

Flere nyheter: