reklame for Sheiken Bowling
Menu
Høyesterett har avvist å gjenåpne en barnevernssak der Norge ble felt i Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Høyesterett avviser gjenåpning av barnevernssak

Høyesterett har avvist å gjenåpne en barnevernssak der Norge ble felt i Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Tingretten skal nå vurdere gjenåpning.

Av NTB | 11.06.2020 10:04:00

Politikk: Begrunnelsen for avvisningen i Høyesterett er at kritikken fra Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) ikke gjelder behandlingen i Høyesterett, men retter seg mot tingrettens begrunnelse og beslutningsgrunnlag, slår retten fast.

– Avvisningen innebærer at det er tingretten som skal behandle begjæringen om gjenåpning, heter det videre.

Saken dreier seg om et barn som ble plassert i beredskapshjem kort tid etter fødselen, og som siden har bodd hos disse fosterforeldrene, som nå har adoptert barnet.

Barnets mor klagde inn saken til EMD og mente fratakelsen av foreldreansvaret og samtykket til adopsjon krenket hennes og barnets rett til familieliv. Saken ble behandlet i 2019, og kvinnen fikk medhold.

(©NTB)

Flere nyheter: