reklame for Utvik Autoservice
Menu
Høyesterett har forkastet anken til en 35 år gammel kvinne med alvorlig anoreksi. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Høyesterett avviser anoreksi-anke

Høyesterett har kommet fram til at tvungent psykisk helsevern for en anoreksipasient (35) må opprettholdes.

Av NTB | 05.06.2020 13:03:59

Kriminalitet og rettsvesen: Den 35 år gamle kvinnen har ifølge dommen slitt med en alvorlig og langvarig spiseforstyrrelse siden 13-årsalderen, og hun ble tvangsinnlagt første gang som 21-åring. Kvinnen har de siste seks årene vært underlagt sammenhengende tvungent psykisk helsevern. Til tross for omfattende og langvarig behandling har ikke kvinnen vært i stand til å opprettholde stabil forsvarlig vekt over tid.

Saken var først oppe i Jæren tingrett i juni i fjor, hvor begjæringen om opphør av tvungent psykisk helsevern ikke ble tatt til følge av retten. Kvinnens anke til Gulating lagmannsrett i september samme år ble forkastet.

Høyesterett har i sin dom kommet fram til at anoreksi må regnes som en alvorlig sinnslidelse, og at forverringsvilkåret og farevilkåret i helsevernloven var oppfylt i kvinnens sak. Retten konkluderte med at opphør av tvungent psykisk helsevern vil føre til livstruende komplikasjoner for kvinnen, og anken ble dermed forkastet torsdag denne uken.

(©NTB)

Flere nyheter: