Menu
Foto: Marius Helge Larsen / NTB

Høyeste strømpriser på 10 år

Det er 10 år siden landet har sett like høye strømpriser som nå.

Av Egil M Solberg | 08.12.2021 18:26:38

Strømpriser: I Sør-Norge var strømprisen 1,6 kroner per kilowattime i sist uke, mens den var 1,4 kroner i Nord-Norge, melder Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Kraftprisen var spesielt høy mandag ettermiddag, da timeprisen sør i Norge lå på over 4 kroner/kWh i enkelttimer.

Lave temperaturer for årstiden bidro til høyt forbruk i hele Norden i forrige uke. Sammen med høye kraftpriser på kontinentet bidro dette til at kraftprisene i Norden økte ytterligere fra uka før.

Lite vindkraftproduksjon på kontinentet, høyt forbruk og stram kraftbalanse i Norden medvirket til de høye timeprisene, skriver NVE.

Utover i uka bidro flere perioder med høy vindkraftproduksjon i Tyskland til å dempe prisene.

Flere nyheter: