Menu
Det er fremdeles store utfordringer i oppdrettsnæringen, fastslår Veterinærinstituttets fiskehelserapport for 2020. Illustrasjonsfoto: Kent Skibstad / NTB

Høyeste nivå av laksesykdommen ILA siden 1993

Ikke på nær 30 år er det påvist like mange tilfeller av ILA på oppdrettslaks, ifølge Veterinærinstituttet, som sier næringens utfordringer fortsatt er store.

Av NTB | 10.03.2021 13:23:05

Medisin og helse: Instituttet la onsdag fram den årlige fiskehelserapporten, hvor det fremgår at utfordringene innen velferd og sykdom hos oppdrettslaks ikke har bedret seg.

Over 52 millioner oppdrettsfisk gikk tapt i 2020, tett opptil rekordåret 2019 med 53 millioner.

23 tilfeller av infeksiøs lakseanemi (ILA) ble påvist på oppdrettslaks i sjø i fjor. Det er dobbelt så mange som året før. Flesteparten av tilfellene ble påvist i anlegg i Troms og Finnmark.

Også sykdommene pankreassykdom (PD) og hjertesprekk (CMS) var utbredt i norske oppdrettsanlegg i fjor.

– Når det regimet vi har ikke gir ønskede resultater med tanke på å forbedre sykdom og velferd, må vi tenke nytt og gjøre noe annet, sier avdelingsdirektør Edgar Brun ved Veterinærinstituttet.

Han sier at det jobbes med å forbedre den nasjonale oversikten over hva fisken faktisk dør av, og at målrettede tiltak kan finjusteres ettersom det kommer stadig ny forskning og kunnskap på området.

(©NTB)

Flere nyheter: