Menu
Prisen på bensin og annen energi fortsetter å stige i USA, der en liter bensin nå koster rundt 13 kroner. Foto: AP / NTB

Høyeste inflasjon i USA på 40 år

Inflasjonen er på nytt på vei oppover i USA der konsumprisindeksen har steget med 8,6 prosent de siste tolv månedene.

Av NTB | 10.06.2022 16:45:56

Økonomi og næringsliv: I mars ble den årlige inflasjonen målt til 8,5 prosent, men falt måneden etter til 8,3 prosent. Økonomene forventet at inflasjonen i mai ville falle ytterligere til 8,2 prosent, men tok feil.

I mai konstaterte USAs arbeidsdepartement at konsumprisindeksen hadde steget med 8,6 prosent de siste tolv månedene, og inflasjonen endte dermed på det høyeste nivået siden desember 1981.

Prisen på energi har steget med 34,6 prosent det siste året, og prisen på tungolje, som blant annet benyttes som drivstoff på skip, har steget med hele 106,7 prosent. Det er den største årlige økningen siden konsumprisindeksen så dagens lys i USA i 1935.

Amerikansk industri, blant annet bilindustrien, sliter også med deletilgang, noe som både skyldes transportproblemer i kjølvannet av pandemien og nye koronanedstengninger i Kina.

Enkelte økonomer forventet at amerikanske konsumenter på nytt ville begynne å bruke mer penger på tjenester etter hvert som myndighetene lempet på smitteverntiltakene som ble innført under koronapandemien, noe som kunne ha redusert inflasjonspresset. Dette slo imidlertid ikke til, og prisene på tjenester viser seg også å øke.

Den amerikanske sentralbanken har varslet at de vil øke styringsrenta med 0,5 prosentpoeng i et forsøk på å bremse inflasjonen, og kunngjøringen om dette ventes å komme alt neste uke.

Aksjemarkedene både i USA og Europa falt i kjølvannet av fredagens inflasjonsrapport.

Dyrere råolje og naturgass som følge av Russlands invasjon av Ukraina har bidratt til utviklingen. Prisen på bensin steg med 4,1 prosent i USA i mai. Pumpeprisen ligger nå på i underkant av 13 kroner, noe amerikanere flest ser på som svært dyrt.

Matvarer har også blitt dyrere i USA det siste året, nærmere bestemt 10,1 prosent. Krigen i Ukraina får delvis skylden for dette også, kombinert med ekstremvær, sviktende avlinger flere steder og store transportproblemer.

Meningsmålinger viser at amerikanerne nå ser på den høye inflasjonen som det største problemet de står overfor, og et flertall av de spurte er også misfornøyde med president Joe Bidens økonomiske politikk.

Flere nyheter: