Menu
Her en brunbjørn i Bjørneparken i Flå. Illustrasjonsfoto: Stian Lysberg Solum / NTB

Høyeste antall brunbjørner i Norge siden 2011

Ikke siden 2011 har det vært påvist flere brunbjørner her i landet enn i fjor. For første gang er bestandsmålet for bjørn nådd i to av landets rovviltregioner.

Av NTB | 08.04.2021 16:17:40

Natur og miljø: Beregninger viser at det ble født tre ungekull av bjørn i Midt-Norge og tre kull i Hedmark våren 2020. Det ble beregnet 8,5 ungekull i Norge i fjor, ifølge en rapport som NIBIO Svanhovd har laget på oppdrag fra Rovdata.

– Det er svært positivt at nok en region er på bestandsmålet. Samtidig er det fortsatt et stykke igjen til det nasjonale målet om 13 årlige ungekull er oppnådd. Vi vet dessuten at det er felt binner som vil påvirke antall kull i fremtiden, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Antallet påviste hunnbjørner økte med åtte individer, mens det ble påvist seks færre hannbjørner sammenlignet med i 2019.

– Det ble i DNA-prøvene fra i fjor til sammen påvist 150 ulike brunbjørner i Norge, hvorav 65 var hunnbjørner og 85 var hannbjørner. Dette er en økning på to individer sammenlignet med året før og det høyeste antall brunbjørner som er påvist i Norge siden 2011, forteller leder Jonas Kindberg i Rovdata.

Til sammen ble det i fjor samlet inn og DNA-analysert 1.351 prøver som ble antatt å være fra brunbjørn. 708 av dem resulterte i en godkjent DNA-profil.

(©NTB)

Flere nyheter: