powergym
Menu

Høyere nettleie

Neste år vil de aller fleste måtte belage seg på høyere nettleie til kraftselskapene.

Av Egil M Solberg | 16.12.2017 14:49:34

På grunn av store investeringer i strømnettet må tre av fire strømkunder belage seg på å betale mer i nettleie neste år, viser en undersøkelse.

Undersøkelsen viser at i snitt vil nettleien gå opp 5,5 prosent i de områdene hvor det er varslet økning.

– Det er behov for store investeringer i strømnettet de kommende årene. Dette er viktig for å sikre en trygg strømforsyning over hele landet. Vi må blant annet ta høyde for mer ekstremvær, befolkningsvekst og nye forbruksmønstre når vi dimensjonerer nettet for fremtiden, forklarer næringspolitisk rådgiver Trond Svartsund i Energi Norge ifølge BT.