Menu
En positiv covid-19 antigen hurtigtest. Foto: Erik Johansen / NTB

Høyere forekomst av hjerne- og luftveisplager hos koronasyke

Personer som har hatt covid-19, rapporterer om høyere forekomst av hjerne- og luftveisplager enn personer som ikke har hatt sykdommen, viser FHI-undersøkelse.

Av NTB | 10.01.2022 09:17:58

Dataene viser at personer som har gjennomgått covid-19-sykdom, opplever overhyppighet av symptomer tolv måneder senere i forhold til dem som ikke har påvist Sars-CoV-2 i samme tidsperiode.

21 prosent av dem som ikke hadde hatt korona, meldte om minst ett nytt symptom de siste tolv månedene, mens 56 prosent av dem som hadde hatt korona gjorde det samme.

FHI-artikkelen er publisert på medRxiv, et nettsted for forhåndspubliserte artikler i regi av Health Sciences in USA. Den tar i hovedsak utgangspunkt i uvaksinerte voksne.

– De fleste var fortsatt uvaksinerte da vi samlet inn disse dataene, så foreløpig har vi ikke sett på senplager hos folk som ble smittet etter at de hadde fått vaksine, sier prosjektleder og lege Lill Trogstad i Folkehelseinstituttet.

Forskerne identifiserte to hovedgrupper av rapporterte symptomer som var knyttet til henholdsvis luftveiene og til hjerne og nervesystem.

– Funnene kan antyde at dette handler om en rekke ulike plager som trolig ikke kan samles under ett syndrom, fordi de arter seg ganske ulikt hos forskjellige personer, sier Trogstad.

(©NTB)

Flere nyheter: