Menu
De to regjeringspartiene Ap og Sp forhandlet med SV om en budsjettenighet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Høyere drivstoffavgift og avgifter på brukt elbil

Fra nyttår blir det høyere drivstoffavgifter og avgifter på brukt elbil - for folk flest. Det fikk SV gjennomslag for i forhandlingene.

Av Egil M Solberg | 29.11.2021 20:04:26

Statsbudsjettet: Avgiftene på bensin- og diesel øker etter nyttår. Det er klart etter budsjettavtalen mellom SV og regjeringspartiene.

– Dette er det motsatte av det Sp og Ap har lovet. Personbilene ligger an til å nå klimamålene uten avgiftsøkning på drivstoff, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.

Økning i drivstoffavgiftene har vært hett et tema gjennom hele den politiske høsten. Etter forhandlingene med SV har kompensasjonen som Ap og Sp lovet skrumpet inn.

Avgiftene på diesel øker dermed med 19 øre literen diesel og 17 øre literen på bensin fra 1. januar.

– Regjeringen bryter med det sitt eget løfte om å redusere avgifter som rammer folk flest, blant annet drivstoffavgifter. Det er mange som er avhengig av bil i hverdagen og som ikke har råd eller mulighet til å bytte til elbil ennå, sier Ryste.

– Derfor vil økte drivstoffavgifter oppleves som at politikerne gir folk en dyrere hverdag, fortsetter hun.

Dyrere for vanlige folk

De rike som kjøper ny bil, kan puste lettet ut. De som har minst blir straffet i forliket med SV.

– Svært få kjøper ny bil, faktisk er hele 4 av 5 bilkjøp en bruktbil. Foreløpig er utvalget av brukte elbiler begrenset. Så selv om nybilsalget nå nesten utelukkende er elbiler, vil det ta flere år før vanlige folk får mulighet til å kjøpe elbil, sier Ryste.

NAFs beregninger viser at med den raske innfasingen av elbiler i Norge, i tillegg til økt bruk av biodrivstoff, ligger personbilene an til å nå målet om 55 prosent reduksjon i klimagassutslippene etter 2030, uten økning i drivstoffavgiftene.

– Om flertallet likevel vil øke drivstoffavgiftene fremover, forventer NAF at bilistene kompenseres krone for krone i andre bilavgifter. Omstillingen må ikke øke den totale avgiftsbyrden på vanlige folk som er avhengige av bilen i hverdagen, sier Ryste.

Avgift på kjøp av brukt elbil

Det er enighet om å innføre omregistreringsavgift på brukte elbiler.

– Å innføre avgift på kjøp av brukt elbil når politikerne samtidig presser på for at flest mulig skal gå over på elbil raskest mulig hører ingen steder hjemme, sier Ryste.

Flere nyheter: