reklame for Jakobsen Energiservice
Menu
ARKIVBILDE: E. Solberg / Radio Haugaland

Høy konsentrasjon av gift ved Hydro Karmøy

Veterinærinstituttet har aldri tidligere målt så høye verdier av fluor hos rådyr her i landet som inne på området til Hydro Karmøy. Nå slår de alarm.

Av Egil M Solberg | 16.09.2020 07:54:06

Utslipp: Instituttet mener prøveresultatene fra rådyr som er felt inne på området er svært urovekkende.

Nå skal inntil ti dyr skytes, skriver Haugesunds Avis.

fluor er et stoff som slippes ut i forbindelse med produksjon av aluminium.

Med bakgrunn i dette, har Hydro Karmøy nylig søkt om, og fått innvilget, tillatelse til å skyte inntil ti dyr som oppholder seg innenfor anleggets gjerder, skriver avisa.

Områdene rundt Hydro Karmøy benyttes i stor grad til landbruk, deriblant beitemark for både kyr og sauer. Veterinærinstituttet skriver ifølge avisa at det ikke er forventet høy fluorbelastning for disse dyrene som følge av utslippene.

Flere nyheter: