powergym
Menu
Hans Vik Politimester Sør-Vest Politidistrikt
Hans Vik blir Politimester for nye Sør-Vest Politidistrikt.

Hovedsete i Stavanger

Hovedsetet i det nye politidistrikt Sør-Vest skal ligge i Stavanger. Det er den endelige konklusjonen fra Politidirektoratet etter at forslaget som ble lagt fram i oktober har vært på høringsrunde.

Av admin | 17.12.2015 06:43:35

Hvilke fagmiljøer som skal ligge hvor, vil imidlertid bli klart gjennom lokale prosesser ledet av den nye politimesteren.

Det er Politidirektoratet (POD) som fikk i oppdrag å bestemme hvor hovedkontoret i det nye politidistriktet skulle lokaliseres.

Det ble gjennomført ei kartlegging og en analyse som ble lagt til grunn for forslaget som ble sendt ut på høring i oktober. POD mottok nærmere 250 høringssvar.

Valg av sted for nytt hovedkontor vil i liten grad påvirke polititjenestene ovenfor befolkninga direkte, men skal gi politidistriktet best mulige rammevilkår for å levere gode tjenester, heter det i en pressemelding.