Menu
Illustrasjon: Statens Vegvesen.

Hordfast har stor klimagevinst

Hordfast blir nå trukket frem som et prosjekt med stor klimagevinst.

Av Egil M Solberg | 11.03.2022 07:26:53

Hordfast: I et 100-årsperspektiv kan bru over Bjørnafjorden gi mindre utslipp enn fossilfrie ferjer, sier den siste rapporten fra Statens vegvesen.

Det er gjort anslag med både optimistiske og pessimistiske regnestykker. I begge tilfellene kommer Hordfast bedre ut enn ferjealternativet.

Naturvernforbundet er sterkt kritisk til rapporten, og mener at Hordfast vil gi store klimagassutslipp i minst 50 år.

Flere nyheter: