Menu
Illustrasjon: Statens Vegvesen

Hordfast er nøkkelen

Ordførerne på Haugalandet og i Sunnhordland har gått sammen om en uttalelse vedrørende Hordfast. Der fremkommer det at det er bred enighet om at Hordfast er «nøkkelen» for fremtiden.

Av Egil M Solberg | 14.04.2022 08:59:09

Hordfast: 14 ordførere har forfattet et innlegg der de heier på Hordfast-prosjektet.

Dette er et debattinnlegg fra ordførerne. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger:

Vestlandet står framfor store utfordringer med omstilling og et grønt skifte som vil kreve mye av nærings- og arbeidslivet vårt. En avgjørende konkurransefaktor fremover blir betre mobilitet og utvida bo- og arbeidsmarked.

Vi, ordførere i Sunnhordland og på Haugalandet, representerer 14 kommuner og rundt 170.000 innbyggere. Regionen er en tung næringsregion. Regionen ligger mellom Boknafjorden og Bjørnefjorden, og ligger midt mellom de to største byene på Vestlandet.

Vi mener det haster med å realisere de lenge planlagte prosjektene for å binde Stavanger og Bergen sammen, og samtidig binde sammen regionen imellom de store byene.

Rogfast er under bygging, og vi ser frem til et moderne ferjefritt samband sørover om noen år. Men den store gevinsten kommer ikke før også Bergen får moderne fast samband med resten av Sør-Vestlandet – ja, helt til Kristiansand. Hordfast er derfor en svært viktig nøkkelfaktor for at Vestlandet skal lykkast i den store omstillingen regionen her står foran.

Ferjefri veg mellom Stavanger og Bergen er et prosjekt som samlet sett gir store gevinster både for samfunnsnytten og for klimautslepp. Ved å erstatta flere store ferjesamband med bru og tunell, vil en skape en ferdselsåre som vil redusere flytrafikk mellom Bergen og Stavanger, samt erstatte ferjer som er svært lite energieffektive.

Dette vil skape et felles bo- og arbeidsmarked på Sør-Vestlandet, og være en viktig stamvei for å knyte landsdelen tettere i sammen.

Ledelsen i Statens vegvesen beskriver Hordfast som (ett av) Norges beste samferdselsprosjekt, da prosjektet har veldig høy samfunnsnytte og vil bidra til betydelige klimagasskutt.

Prosjektet er kommet langt. Trasevalget ble gjort i 2013. Kommunedelplanen ble vedtatt i 2019. Nå er en i full gang med reguleringsarbeidet som blir ferdig 2022/23.

Hordfast er et avgjørende viktig prosjekt for at vi skal løse de største utfordringene framover: nemlig kutte utslipp, bruka mindre energi og skapa jobber.

Som det ofte blir sagt, Vestlandet må lykkes for at Norge skal lykkes med det grønne skiftet. Hordfast er helt sentralt for at Vestlandet skal lykkes!

Signert av alle ordførerne i Sunnhordland og på Haugalandet:

Gaute Straume Epland (Ap), Ordførar i Stord kommune

Arne-Christian Mohn (Ap), Ordførar i Haugesund kommune

Jarle Nilsen (Ap), Ordførar i Karmøy kommune

Hilde Enstad (Ap), Ordførar i Kvinnherad kommune

Sigmund Lier (Ap), Ordførar i Tysvær kommune

Sammy Olsen (Sp), Ordførar i Bømlo kommune

Ole Johan Vierdal (Sp), Ordførar i Vindafjord kommune

Kåre Martin Kleppe (H), Ordførar i Tysnes kommune

Linn Therese Erve (Ap), Ordførar i Sveio kommune

Morten Storebø (H), Ordførar i Austevoll kommune

Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim (Sp), Ordførar i Etne kommune

Harald Rydland (KrF), Ordførar Fitjar kommune

Osmund Våga (Sp), Ordførar i Bokn kommune

Marte Eide Klovning (Ap), Ordførar i Utsira kommune

Flere nyheter: