Menu
Konflikten mellom Clas Brede Bråthen og Norges Skiforbund ruller videre. Foto: Lise Åserud / NTB

Hoppbråket fortsetter for fullt: – Beklager sterkt at Bråthen avviste alle våre forslag

Forhandlingene mellom Clas Brede Bråthen og Norges Skiforbund på advokatnivå ga ingen løsning. Hoppsjefen takket nei til å gå over i ny stilling.

Av NTB | 02.09.2021 21:37:05

Sport: Partenes advokater var i samtaler de to siste dagene, men det førte ikke fram til en enighet om veien videre.

– Vi har jobbet intenst de siste dagene for å finne en god løsning på denne vanskelige saken. Jeg beklager sterkt at Clas Brede har avvist alle de forslagene vi har kommet med. Det er klart at dette er en krevende sak for ham, men også for Norges Skiforbund, sier skiforbundets generalsekretær Ingvild Bretten Berg til NTB og fortsetter:

– Vi har gjort alt vi kan i denne saken for å finne en løsning for alle parter. Vi har tilbudt mange alternative løsninger, og vi har lyttet til både utøvere og støtteapparatet i hopp.

Bråthen har vært hoppsjef siden 2004. Toppledelsen i skiforbundet vil ikke forlenge kontrakten når den går ut i april 2022.

– Denne saken handler ikke for meg om en personkonflikt, men mitt ansvar for å sikre arbeidsmiljø for alle ansatte i skiforbundet. De løsningene vi har jobbet med har hatt som fokus å sikre landslagene, hans sportslige kompetanse og hans fantastiske engasjement, men samtidig ivareta og frita han fra de oppgavene som skaper samarbeidsutfordringer, sier Bretten Berg.

«I denne stillingen ville alle de sportslige oppgavene bli videreført, mens administrativt arbeid og lederoppgaver ikke inngår», skriver NSF.

Skiforbundet forteller at Bråthen også er blitt tilbudt to ulike faste stillinger. Den ene er innen marked og sponsorarbeid, mens den andre gir ansvar for utdanningsarbeidet i hoppsporten.

«Dersom det ikke lyktes partene å finne andre løsninger, var det også fremlagt et tilbud til sluttavtale som ville gi Bråthen økonomisk forutsigbarhet ett år etter at hans engasjement går ut i april 2022», heter det fra skiforbundet.

Videre mente han at løsningen skiforbundet hadde skissert, ville gjøre hoppleiren «sårbare for de problemstillingene som følger med når en ny person skal tre inn i temaet».

– Det vil være spesielt uheldig i en viktig OL-sesong, sa Bråthen til VG og fortsatte:

– Det som imidlertid oppleves som mye verre, er at de løsningene som er foreslått vil tappe norsk hoppsport for enda flere av våre allerede knappe ressurser og svekke den sportslige satsingen enda mer enn det som allerede har skjedd.

– Til tross for intense forhandlinger og utallige forsøk på å finne en løsning, må vi dessverre konstatere at mulighetene for å komme til enighet er uttømt, sier advokat Nina Sandnes i Kluge advokatfirma.

Hun representerer skiforbundet i saken. Sandnes påpeker at kjernen i saken er at Bråthen «lenge har utvist en atferd og kommunikasjonsform som er helt uakseptabel og som bryter med alminnelige normer i arbeidslivet».

– Det har ledelsen en lovmessig plikt til å ta tak i, og det har skiforbundet gjort uten at Bråthen har vist vilje til å endre seg. Da kan han ikke forvente å kunne fortsette i den sammen jobben.

Skiforbundet sendte torsdag kveld ut en pressemelding. Der står det at Bråthen i forhandlingene ble tilbudt en midlertidig stilling som toppidrettssjef/landslagssjef i hopp for fire nye år.

Pressemeldingen kom noen timer etter at Bråthen overfor VG beskrev tilbudene som «uforsvarlig ressursbruk».

Konflikten mellom partene virker nå helt fastlåst. Bråthen har fått stor oppbakking blant landslagshopperne og trenerteamet. Han har varslet søksmål mot Norges Skiforbund og krevd å få fast ansettelse.

(©NTB)