Menu
Helse- og omsorgsminister Bent Høie kunngjorde at det blir mindre smittesporing for kommunene framover. Samtidig anmoder ham dem om å komme i mål med koronavaksinering før influensaen kommer. Foto: Ali Zare / NTB

Høie varsler overgang til normal hverdag

Norge står ikke langt unna en normal hverdag med økt beredskap, der folk i liten grad påvirkes av pandemien i hverdagen, ifølge helseminister Bent Høie (H).

Av NTB | 17.09.2021 15:22:13

Medisin og helse: Situasjonen tillater ennå ikke en normalisering, men fra og med 27. september blir kravene til kommunenes koronaoppfølging i den såkalte Tisk-strategien redusert.

– Stadig flere er fullvaksinert, og smitten ser ut til å flate ut. Det vil likevel være behov for noe testing, isolering, smittesporing og karantene en stund til, sa Høie på regjeringens pressekonferanse fredag.

Dette skal videreføres over en periode på om lag fire uker, og deretter varsler regjeringen at det trolig blir aktuelt å gå over til en normalsituasjon med økt beredskap.

– Når vi vender tilbake til en normal hverdag, forsvinner de aller fleste nasjonale reglene. Meterkravet blir avviklet. Det samme blir restriksjonene knyttet til arrangementer og sammenkomster. Innslippsstopp og krav om bordplassering på serveringsstedene forsvinner, sa Høie.

I en tilnærmet normalsituasjon må folk fortsatt være bevisst på håndvask og være hjemme ved sykdom. Skolene skal beholde trafikklysmodellen.

Regjeringen vil så fjerne regelen som hindrer utlendinger i å komme til Norge. Unntaket er borgere fra tredjeland som ikke er fra såkalte lilla land med lav smitte.

Høie var fredag i møte med landets ordførere om hvilket beredskapsnivå som ventes framover.

– Når normalen kommer tilbake, må dagens beredskapsnivå opprettholdes til nyttår, og kanskje ut vinteren, sa han.

Helsemyndighetene er særlig opptatt av de mange uvaksinerte og den smitterisikoen de løper. Det gjenstår ennå for 300.000-400.000 voksne å ta vaksinen, ifølge assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

– Like mange har begrenset effekt av vaksinen. Det er som kjent bare litt over 90 prosent effekt mot symptomatisk sykdom ved vaksinene. Det gjør at 300.000-400.000 mennesker fort kan bli smittet og merke symptomer likevel, sa Nakstad.

– Vi anbefaler at alle i risikogrupper og barn i risikogrupper skal ta influensavaksinen, sa han.

Eldre over 65, folk med underliggende sykdommer som defineres som i risikosonen, helsearbeidere og svinerøktere vil få tilbud om gratis influensavaksine.

Høie minnet om at også influensa kan være alvorlig for utsatte grupper. I en normalsesong blir rundt tusen personer innlagt på sykehus, og 900 dør.

Nedjustert Tisk innebærer at færre må gå i karantene, og at kommunene i mindre grad skal drive med smittesporing.

Kommunene ventes å kunne dele ut hurtigtester til 10 prosent av befolkningen og teste 1 prosent av befolkningen selv. Hvis smitten øker, må kommunene i løpet av fem dager kunne øke kapasiteten til å teste 5 prosent i uka.

Høie påpekte at vi aldri vil bli kvitt korona, og at folk kommer til å bli syke framover.

Samtidig venter helsemyndighetene en kraftigere influensasesong enn vanlig. Høie anmoder kommunene om å få unna koronavaksineringen innen uke 40, slik at de er i mål før influensaen kommer.

Flere nyheter: