Menu
– En seier til AUF, sier leder i Aps redaksjonskomité Anniken Huitfeldt. Lørdag vedtok Aps landsmøte å gå inn for en historisk endring av abortloven. Foto: Torstein Bøe / NTB

Historisk vedtak i Ap: Vil utvide grensen for selvbestemt abort

Arbeiderpartiets landsmøte sier ja til å avvikle abortnemndene. Det vil i praksis bety selvbestemt abort til uke 18. Både Sp og KrF reagerer.

Av NTB | 17.04.2021 11:34:10

Politikk: I AUF er det derimot jubel over vedtaket.

– Vi er veldig stolt av å ha fått vedtatt å avvikle abortnemndene til uke 18. Det er historisk. Nå skal kvinner sikres selvbestemmelse og slippe å forklare seg for en nemnd, sier AUF-leder Astrid Hoem til NTB.

– Det er et stort gjennomslag for oss i AUF, føyer hun til.

Først fredag kveld kom et samlende forslag, som altså ble vedtatt, på bordet.

Der heter det at «Arbeiderpartiet vil avvikle nemndsystemet i abortloven mellom uke 12 og 18 og utrede et alternativ med trygg oppfølging og medisinsk veiledning mellom uke 12 og 18. Kvinnens selvbestemmelse skal sikres.»

Huitfeldt framholder på sin side at redaksjonskomiteen spesielt har lagt vekt på innspill fra leger som sitter i abortnemndene, og påpeker at 99 prosent av alle søknader om abort etter 12. uke blir innvilget.

– Vi ønsker ikke at dette forslaget skal føre til at noen aborter utsettes, sier Huitfeldt, men understreker at det er kvinnen som skal ha siste ord.

Abortvedtaket skaper uro i Senterpartiet, som vil danne regjering med Ap dersom de rødgrønne vinner valget til høsten.

– Det å skrote nemndordningen er en veldig stor endring av dagens abortlov, sier Sps helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe til NTB.

Hun mener nemndene fungerer som en sikkerhetsventil i abortloven.

– De er med på å sikre hovedpoenget i abortloven, nemlig større regulering jo lenger ut i svangerskapet man er, for å sikre større vern av barnet. Vi kan godt være med på å styrke nemndene, men å skrote dem er jeg imot, sier hun.

Overfor NTB moderer hun seg imidlertid noe.

– Det må bli en diskusjon vi må ta når den tid kommer. Vi kommer selvsagt til å kjempe for vår politikk. Særlig i slike verdisaker som denne.

Også Sp har en dissens om abort i sitt programutkast, der et mindretall vil erstatte nemndene med rådgivende team og ha selvbestemt abort inntil 18. uke.

– Dette er både trist og urovekkende. Det er radikalt at Arbeiderpartiet nå vil avvikle abortnemndene og utvide grensen for selvbestemt abort til uke 18, sier KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad til NTB.

– Aps nye politikk betyr at rettsvernet som et ufødt liv har i dag etter uke 12, i praksis blir borte fram til uke 18, framholder han.

Ropstad mener at i stedet for å avvikle nemndene, bør det jobbes for å styrke apparatet rundt og gi veiledning til den gravide.

Blant regjeringspartiene har programkomiteen i Venstre gått inn for å utvide abortgrensen til 18 uker, mens Høyre og Frp støtter dagens abortlov. Venstre skal ha sitt landsmøte neste helg.

Også MDG og Rødt har gått inn for å utvide grensen for selvbestemt abort til henholdsvis uke 18 og uke 22. SV programfestet allerede i 2005 å utvide abortgrensen fra 12 til 16 uker.

Abortsaken var et at de største stridstemaene på Ap-landsmøtet. I utgangspunktet gikk et flertall i programkomiteen inn for at en nedlegging av abortnemndene i første omgang bare skulle utredes, mens et mindretall gikk inn for avvikling.

– Dette er en seier til AUF – og veldig mange andre, sa leder i redaksjonskomiteen Anniken Huitfeldt da hun la fram forslaget for landsmøtet før voteringen lørdag.

Arbeiderpartiet går også inn for å reversere innskrenkningene i abortloven som Solberg-regjeringen har innført de siste årene.

Til Aftenposten fredag sa Toppe at Senterpartiet ikke vil gå inn i en regjering som avvikler abortnemndene.

Også i KrF blir nyheten om Aps abortvedtak mottatt med uro.

Flere nyheter: