reklame for Utvik Autoservice
Menu
Frps Silje Hjemdal er svært fornøyd med endringene i barnevernloven som ble vedtatt torsdag. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Heretter må barnevernet varsle politiet om alle saker med skjult adresse

Barnevernet må heretter varsle politiet om barn som blir holdt på skjult adresse. En rekke lovendringer skal gi sårbare barn langt bedre beskyttelse enn i dag.

Av NTB | 04.06.2020 21:18:58

Sosiale forhold: – I ny barnevernlov lovfestes plikten til å informere politiet i saker der det er vedtak om skjult adresse. Det gjør at politiet kan være på plass raskere dersom noe skulle skje. Dette vil sikre sårbare barn på en langt bedre måte enn dagens ordning, sier Silje Hjemdal (Frp) til NTB.

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker kan flytte barn som er blitt utsatt for vold, trusler eller annen fare til hemmelig adresse for å hindre at foreldrene får vite hvor barnet befinner seg.

Blant annet blir aldersgrensen for rett til ettervern flyttet fra 23 til 25 år, samtaleprosess blir innført som en alternativ prosessform i fylkesnemndene og det blir innført krav om årlig rapportering til kommunestyret om tilstanden i barnevernstjenesten.

Saken skal opp til andre gangs behandling til uka, men denne behandlingen blir trolig en ren formalitet.

Ingen stemte imot forslaget til en rekke endringer i barnevernloven da saken var oppe til behandling i Stortinget torsdag. Den nye loven skal gi barn bedre beskyttelse, samt styrke deres og foreldrenes rettsvern, poengterer Hjemdal, som har ledet arbeidet med saken i familie- og kulturkomiteen.

– Endringene er svært viktige, da vi vet at mange som har slitt med vanskelige forhold under oppveksten har behov for ettervern og oppfølging også etter de har fylt 18 år. De trenger ikke mindre hjelp ved fylte 23. Derfor er jeg veldig glad for at vi endrer aldersgrensen for ettervern til 25 år og at man hjelper disse med å få en god start på voksenlivet, sier Hjemdal.

(©NTB)

Flere nyheter: