Menu
Luftambulansetjenesten i Nord-Norge er uforsvarlig, mener Helsetilsynet. Arkivfoto: Lise Åserud / NTB

Helsetilsynet: – Uforsvarlige ambulanseflytjenester i nord

Helsetilsynet er sterkt kritisk til driften av ambulanseflytjenestene i Nord-Norge i en ny tilsynsrapport. Ap kaller det en varslet krise.

Av NTB | 14.06.2021 15:07:54

Økonomi og næringsliv: Etter et omfattende tilsyn med tjenesten har Helsetilsynet kommet fram til at pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp har fått forsinket transport til forsvarlig behandlingssted, og at det er faktorer innenfor tjenestens kontroll som har bidratt til forsinkelsene.

– De regionale helseforetakene har dermed ikke sørget for at pasienter i Nord-Norge med behov for øyeblikkelig hjelp tilbys forsvarlige, koordinerte og helhetlige ambulanseflytjenester, skriver de.

De viser til flere faktorer innenfor tjenestens kontroll som skaper forsinkelser, og legger ansvaret på helseforetakene.

– Eksempler på slike faktorer blant annet tidkrevende prosesser for rekvirering og bruk av ambulansefly, tidkrevende avklaring av forsvarlig behandlingssted før transport, mangel på medisinsk følgepersonell, vaktbytter, og koordinering av ambulansebil og ambulansefly, skriver Helsetilsynet.

– Det må være trygt å bo også i vår nordligste landsdel, også ved behov for øyeblikkelig hjelp og når hvert minutt teller. At svikten i luftambulansetjenesten skjer i Nord-Norge, der pasientene har lengst vei til sykehus og er kritisk avhengig av luftambulansen, gjør saken ekstra bekymringsfull, sier de to statsforvalterne Elisabeth Vik Aspaker og Tom Cato Karlsen.

Også Arbeiderpartiet er kritisk til driften av luftambulansen i de to nordligste landsdelene.

– Luftambulansekrisen i 2019 var en varslet krise som vi har forsøkt å advare mot gjentatte ganger, det er en av de største beredskapssviktene man har hatt i Nord-Norge. Det er fristende å spørre hvor mange kriser og kritiske rapporter helseministeren må konfronteres med før han tar tak i tjenesten og sikrer trygghet i Nord-Norge, sier helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol.

Særlig alarmerende er det å lese at det er faktorer som skal være innenfor tjenestens kontroll som svikter – at det er organisatoriske forhold som truer pasientsikkerheten.

I kjølvannet av overtakelsen var det flere innkjøringsproblemer, teknisk trøbbel og uønskede hendelser. Helse nord måtte på et tidspunkt sette krisestab. Flere partier ønsket statlig overtakelse av tilbudet.

Helsetilsynet understreker at de i denne rapporten ikke har sett på problemstillingene rundt driftsmodellen og overtakelsen.

– Ambulanseflytjenesten har normalisert seg etter operatørskiftet. Tjenesten er nå i en normal driftssituasjon, der en i all hovedsak står overfor de samme utfordringene som en også gjorde før operatørbyttet, skriver Helsetilsynet.

– Helsetilsynet har gjort en svært god gjennomgang som viser alvorlige funn. Det er helt konkrete områder tilsynet påpeker som kan bli bedre. Ved at Helsetilsynet er så konkrete som de er, gir det oss et godt grunnlag for å arbeide direkte med områder som bør forbedres, for eksempel i overgangen mellom ulike aktører i tjenesten, sier hun i en epost til NTB.

Hun sier noe av forbedringsarbeidet allerede er i gang med et prosjekt som skal forbedre og effektivisere tjenesten.

– Helse nord vil, sammen med de andre tre helseregionene og Luftambulansetjenesten, legge rapporten til grunn for vårt videre arbeid, sier Daae.

– Mange trodde de kom til å finne utfordringer ved operatørbyttet, men dette handler om hvordan tjenesten er organisert på i helseregionene og koordinering av tjenesten, sier Høie.

Statsforvalterne i Nordland og Troms og Finnmark er bekymret over funnene.

Overtakelsen Kjerkol viser til, skjedde i 2019, da Babcock overtok ambulanseflytjenesten i juli 2019 etter Lufttransport.

Administrerende direktør i Helse nord RHF, Cecilie Daae, sier de tar funnene på alvor.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) sier til NRK at funnene er alvorlige, men at det er positivt at operatørbyttet i 2017 ikke er årsaken til feilene ved ambulanseflytjenesten.

(©NTB)

Flere nyheter: