reklame for smiaa
Menu
Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) gir personer i kritiske samfunnsfunksjoner karantenefritak. Foto: Berit Roald / NTB

Helsepersonell kan få karantenefritak, også uten negativ koronatest

Av NTB | 30.11.2020 16:22:56

Medisin og helse: – Endringene er nødvendige for at personell fra utlandet som skal ivareta kritiske samfunnsfunksjoner, skal komme inn i landet. Det er en utfordring at ikke alle har god nok tilgang til test i hjemlandet, og vi er avhengig av dem for å sørge for forsvarlige helse- og omsorgstjenester, sier helseminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

De regionale helseforetakene har tatt kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet og sagt at de er bekymret for at kravet om negativ test 72 timer før ankomst på kort sikt vil kunne svekke muligheten til å sørge for forsvarlige helsetjenester og beredskap. Det er spesielt krevende å skaffe kritisk personell som insentivpersonell.

Mange sykehus er avhengig av helsepersonell fra utlandet for å kunne sørge for forsvarlige helsetjenester.

– Endringene innebærer blant annet at det vil være tilstrekkelig at helsepersonell dokumenterer på grensen at arbeidsgiver i Norge har definert dem som personell i kritisk samfunnsfunksjon, påpeker Høie.

I pressemeldingen skriver departementet at helseforetakene fremdeles skal ha et strengt testregime etter at personellet har kommet til Norge, slik at smitterisikoen reduseres så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere som innhenter personell i kritiske samfunnsfunksjoner, skal i utgangspunktet forsøke å legge til rette for at personellet kan ta test i løpet av 72 timer før avreise til Norge.

Det er kun i tilfeller hvor det ikke er praktisk mulig å få tatt en slik test at det gis unntak.

Flere nyheter: