Menu
Hjemmeskole, avlyste fritidsaktiviteter og begrensninger for hvor mange venner man får være sammen med er en stor belastning for barn og unge. Barneombudet og regjeringen ber kommunene sikre at de holder tilbudet åpent så mye som mulig. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Helsemyndighetene og barneombudet advarer: Barn og unge sliter under strenge tiltak

Kommunene må strekke seg så langt de kan for å sikre at barn og unge får en mest mulig normal hverdag, sier både barneombudet og regjeringen.

Av NTB | 30.01.2021 14:08:07

Utdanning: I Helsedirektoratets anbefaling til regjeringen advares det om at barn og unge lider under de strenge smitteverntiltakene, som den siste tiden har vært ekstra strenge i Oslo-regionen.

«Det at situasjonen for svært mange har stått over så lang tid, gjør at tåleevnen er redusert, og at selv tidligere barn/ungdom som kan karakteriseres som ressurssterke, er preget av situasjonen. Dette tilsier at antall utsatte nå øker kraftig», skriver direktoratet.

I tillegg mener en koordineringsgruppe, ledet av Bufdir, at sårbare barn og unge har en «uforholdsmessig tiltaksbyrde».

– Det er ingenting som kan erstatte en vanlig hverdag for barn og unge, medgir helseminister Bent Høie (H) på regjeringens pressekonferanse lørdag.

Lettelsene betyr blant annet at skoler og barnehager i Nordre Follo, Oslo, Ås og 14 andre omkringliggende kommuner kan ha gult tiltaksnivå fra onsdag av, med mindre kommunene selv beslutter rødt nivå.

Det er barneombud Inga Bejer Engh svært glad for.

– Rødt nivå i skolen og stengte fritidstilbud over tid er en stor belastning for barn, både når det gjelder tapt opplæring og deres psykiske helse. Det er en risiko for at flere unge kan falle utenfor, noe som også har store samfunnsøkonomiske konsekvenser, sier barneombudet i en pressemelding.

– Vi ber kommunene om å særlig være oppmerksomme på konsekvensene for ungdommene som lenge har hatt strenge tiltak, og hva som kan gjøres for at de skal få leve mest mulig normale liv, sier Engh.

– De er nødt til å dokumentere forholdsmessigheten i sine vurderinger, understreker Høie.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) påpeker at kommunene må vurdere risikoen av tiltakene som rammer unge. De må også vurdere om de kan gjøre noe for å kompensere for at ting holdes stengt.

– Det aller viktigste tiltaket er at ting er mest mulig som normalt, sier Ropstad, som oppfordrer kommunene til å strekke seg så langt de kan for å sikre at skolehelsetjeneste, fritidstilbud og andre tjenester for barn og ungdom er åpne.

Han sendte tidligere i uka brev til statsforvalterne, som skal følge opp hvordan kommunene balanserer smitteverntiltak og andre hensyn. Her understreker han at tjenestene til barn og unge skal våre åpne og fysisk tilgjengelige.

Ropstad sier regjeringen blant annet har styrket arbeidet med psykisk helse for barn og unge med 170 millioner kroner i år og innført en rekke tiltak som gjør at kommunene kan opprettholde de ordinære tilbudene.

– Det betyr mye og er det viktigste vi kan gjøre. Det er også grunnen til at vi nå kan si at det nasjonale nivået skal være gult, nettopp for at flest mulig skal få et heltidstilbud hver eneste dag.

Regjeringen åpner for å lette på tiltakene som særlig rammer barn og unge, etter en uke med svært strenge tiltak i Oslo-området, som følge av mutantutbruddet i Nordre Follo.

Det er opp til kommunene om de vil ha strengere tiltak enn regjeringen har innført, dersom smittesituasjonen lokalt tilser det. Barneombudet ber kommunene være varsomme med det.

– Ikke omdisponer helsesykepleiere, ikke ta fra skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom, til smittesporing. Hvis du trenger å ansette noen andre, så tar staten regningen. Det skal ikke stå på pengene, sier han til NTB.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) er klar på at det har vært en krevende uke for skoler og barnehager, og hun skryter av alle som har gitt et heltidstilbud til barn og unge gjennom uken.

(©NTB)

Flere nyheter: