Menu
Helsedirektør Bjørn Guldvog under en pressekonferanse om koronasituasjonen. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Helsemyndighetene anbefaler lavt tiltaksnivå

FHI og Helsedirektoratet anbefaler lettelser i koronatiltakene til et lavt nivå, men staker ut flere mulige veier videre.

Av NTB | 01.02.2022 17:51:59

medisin og helse: – Ut ifra pågående arbeid med risikovurderingen som planlegges ferdigstilt 26. januar 2022, vurderer Folkehelseinstituttet at det er grunnlag for å lette på tiltak. Vi anbefaler å gå over til et lavt tiltaksnivå, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i de siste anbefalingene til regjeringen om koronatiltakene.

Helsedirektoratet støtter opp om dette:

– FHIs vurderer at det er hensiktsmessig å åpne for lavt nivå før smittetoppen. Helsedirektoratet er enig i denne vurderingen. Vi må forvente at dette bidrar til økt smitte, økt sykefravær og økt belastning på ulike deler av samfunnet i en periode, skriver de i sine anbefalinger.

– Fortsatt anbefaling om å holde én meters avstand

– Ingen antallsbegrensninger i private hjem

– Fjerne kontaktreduserende tiltak i skoler og barnehager, og overgang til symptombasert testing

– Mer fleksibel bruk av hjemmekontor

– Ingen skjenkestopp

– Organisert fritidsaktivitet kan foregå som normalt både innendørs og utendørs for alle aldersgrupper

– Helsedirektoratet slutter seg til dette og vil understreke viktigheten av å kunne oppskalere raskt ved et eventuelt behov, skriver Helsedirektoratet.

Helsemyndighetene venter en relativt raskt økende belastning på sykehusene de nærmeste ukene.

– Helseforetakene har kapasitet til å kunne håndtere det antallet pasienter som modelleres av FHI, men det vil innebære omlegging av drift som kan påvirke helsetilbudet til andre pasientgrupper, heter det i anbefalingene.

– Det ene er å lette på tiltak til lavt nivå, det andre er å opprettholde tilnærmet det tiltaksnivået vi har i øyeblikket, beskrevet som moderat nivå, skriver de i sine anbefalinger. Det vil si skjenkestopp på et gitt tidspunkt, antallsbegrensninger for private og offentlige arrangementer, og bruk av munnbind innendørs.

Ved moderat nivå forventer helsemyndighetene noe færre sykehusinnleggelser sammenlignet med lavt tiltaksnivå. De vektlegger også at å fortsette med de nåværende tiltakene kan gi økt vilje i befolkningen til å la seg vaksinere.

Et lavt tiltaksnivå vil ifølge FHI blant annet bestå av:

FHI understreker at det er usikkert hvor stor belastningen på spesialisthelsetjenesten vil bli på det meste, og at det er mulighet for at tiltaksnivået kan måtte heves dersom situasjonen blir uhåndterbar i kritiske sektorer.

Selv om FHI har landet på lavt tiltaksnivå, understreker de at to retningsvalg kan være aktuelle i dagens situasjon.

(©NTB)

Flere nyheter: