Menu
Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Helsemyndighetene anbefaler gult nivå etter jul

Skoler og barnehager bør starte på gult nivå etter jul, anbefaler Helsedirektoratet og FHI.

Av NTB | 27.12.2021 16:24:44

Utdanning: Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at det nasjonale tiltaksnivået i barnehager, barneskoler og ungdomsskoler opprettholdes på gult nivå.

Samtidig anbefaler de å senke det nasjonale tiltaksnivået for videregående skoler fra rødt nivå til gult nivå.

Den såkalte trafikklysmodellen skiller mellom tre tiltaksnivåer i skolen: grønt, gult og rødt.

Folkehelseinstituttet mener for sin del at beslutningen om gult nivå nasjonalt bør tas bort senest fra uke tre. Etter dette bør trafikklysene besluttes lokalt, ifølge FHI.

Også Utdanningsdirektoratet vil ha vekk de nasjonale tiltakene:

Folkehelseinstituttet foreslår at alle elever og ansatte tar en selvtest før skolestart, enten dagen før eller før oppmøte om morgenen samme dag.

Etter dette foreslås det jevnlig testing så snart det er tilgang på tester.

Anbefalingen er å starte opp jevnlig skoletesting i barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler for elever og ansatte i de kommunene der det er høyt smittetrykk og stor belastningen på helsetjenesten. I tillegg bør ansatte testes i barnehagene.

Helsedirektoratet og FHI ønsker også å videreføre fritaket fra smittekarantene i arbeidstida for lærere og barnehageansatte så lenge disse tester seg.

Det er nå opp til regjeringen å bestemme hvordan anbefalingene vil bli fulgt opp.

Helsedirektoratet mener gult nivå bør vurderes på nytt før uke tre.

Fagetatene går også inn for omfattende testing av elever og lærere.

Flere nyheter: