reklame for Sheiken Bowling
Menu
Helseministeren lover bedre innsyn i vurderingene som legges til grunn for ulike koronatiltak, som blant annet den nasjonale skjenkestoppen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Helseministeren lover mer åpenhet om koronatiltak

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) vedgår at de juridiske vurderingene av skjenkestoppen opp mot smittevernloven kunne vært lettere tilgjengelig for folk.

Av NTB | 07.01.2022 00:23:46

– Regjeringen sørger for at det gjøres forholdsmessighetsvurderinger etter smittevernloven og at disse blir gjort kjent. Vi har imidlertid et forbedringspotensial med tanke på å gjøre det lettere tilgjengelig for alle interesserte, skriver Kjerkol til BT.

De to resolusjonene om tiltakspakkene som ble vedtatt i desember, blir nå lagt ut på regjeringen.no. Kjerkol understreker at disse ikke var unntatt offentlighet, men at det tar tid å publiserer disse hos Lovdata.

– I de tilfeller hvor vi avviker fra FHI og Helsedirektoratets tilrådninger, vil vi fremover bruke våre nettsider til å redegjøre enda bedre og tydeligere for de forholdsmessighetsvurderinger som da ligger til grunn. Det er et arbeid jeg har bedt departementet gjøre, for å sikre mest mulig åpenhet, skriver helseministeren.

(©NTB)

Flere nyheter: