Menu
Helsedirektør Bjørn Guldvog har vide fullmakter til å iverksette smitteverntiltak for å hindre spredning av det nye koronaviruset i Norge. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Helsedirektøren åpner for å sperre byer og bydeler

Han vil neppe stenge grensene. Men blir virustrusselen alvorlig nok, vil helsedirektør Bjørn Guldvog vurdere å sperre av byer og bydeler i Norge.

Av NTB | 26.02.2020 17:31:45

Medisin og helse: – Grensestenging er veldig usannsynlig. Vi vil imidlertid vurdere mange ulike tiltak for å få kontroll på situasjonen om det blir nødvendig, sier Guldvog.

Han har fått vide fullmakter til å iverksette smitteverntiltak for å forhindre at den nye virussykdommen covid-19 begynner å spre seg i Norge.

Guldvog bekrefter at det i siste instans kan bli aktuelt å sperre av områder.

– Det vil være veldig inngripende å stenge av et område, en by eller bydel. Det kan bare berettiges om det blir helt nødvendig, sier han til NTB.

Helsedirektoratet vil samtidig ha fullmakt til å gjøre det samme på nasjonalt nivå.

Hovedløsningen i de skandinaviske landene er riktignok samarbeid med befolkningen, for eksempel i form av frivillig hjemmekarantene, ifølge Guldvog.

– Men det kan også oppstå situasjoner for å unngå større smitteutbrudd hvor vi må iverksette mer inngripende tiltak, med karantene for grupper eller stengning av virksomheter. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle, men tiltaket må stå i forhold til gevinsten.

Stenging av områder i Norge kan for eksempel være aktuelt hvis det er nødvendig for å forhindre at helsevesenets kapasitet blir sprengt.

– Det er ikke bare koronasyke som må håndteres, men også andre syke og pleiepasienter. Da må vi ha kapasitet, forklarer Guldvog.

– Det betyr at det er de som vurderer hvilke tiltak som er hensiktsmessige, sier Høie til NTB.

Ifølge ham har Helsedirektoratet fått vide fullmakter under smittevernlovgivningen. Men Helse- og omsorgsdepartementet holdes løpende orientert, og det holdes også ukentlige møter med Helsedirektoratet der Politidirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap deltar.

– Hvis det er behov for ytterligere fullmakter, vil det komme på regjeringens bord, sier Høie.

Det nye viruset ble først oppdaget i Wuhan i Kina i desember.

Ifølge tall fra Verdens helseorganisasjon (WHO) er det så langt påvist i overkant av 80.200 smittetilfeller og 2.700 dødsfall, de aller fleste i Kina.

Skulle viruset begynne å spre seg i Norge, vil kommunene ha fullmakt til å stenge skoler, virksomheter og andre forsamlingshus innenfor sine grenser.

Helseminister Bent Høie (H) viser til at hovedansvaret for smittevernberedskapen ble delegert til Helsedirektoratet den 31. januar.

Det er hittil ikke påvist virussmitte hos personer i Norge etter utbruddet av det nye koronaviruset, som gir opphav til sykdommen covid-19, men Folkehelseinstituttet har bedt helsevesenet om å forberede seg på en alvorlig epidemi.

(©NTB)

Flere nyheter: