Menu
Fungerende assisterende direktør Espen Nakstad i Helsedirektoratet. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Helsedirektoratet vil nedprioritere pasienter som kan vente på behandling

Helsedirektoratet råder helsetjenesten til å nedprioritere pasienter som kan vente på behandling, når det oppstår knapphet på ressurser under pandemien.

Av NTB | 25.03.2020 16:46:53

Medisin og helse: Helsedirektoratet har nå utarbeidet et nytt notat med råd om prioriteringer i helsetjenesten. Her fremgår det at ressursknapphet i forbindelse med utbruddet vil gi krevende prioriteringer.

– Dette vil innebære å nedprioritere pasienter som kan vente på behandling, det kan redusere kvaliteten på behandlingen, og at noen som i dag får behandling, ikke vil få behandling, heter det.

– Målet er å gi helsepersonell og ledere overordnet støtte til krevende prioriteringsbeslutninger etter kriterier for nytte, ressurser og alvorlighet, sier Nakstad.

Han understreker at rådene de kommer med i notatet ikke gjelder nå, men dersom man kommer i en situasjon der man får større pågang av pasienter enn man klarer å håndtere.

– Det er likevel ikke snakk om å stoppe alt, og vi må også passe på at venterommene hos fastlegene ikke blir helt tomme. Vi skal fortsatt kunne drive helsetjenester i Norge.

Han sier også at etiske utfordringer ved endring eller avslutning av behandling skal drøftes i fagmiljøet.

– Pasientene skal uansett gis lindrende behandling og verdig oppfølging, sier Nakstad.

Fungerende assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier at notatet er utarbeidet etter at helse- og omsorgstjenesten har bedt om tydeligere prioriteringsråd for hvordan de best mulig skal behandle pasienter i Norge under koronapandemien.

Direktoratet mener også at det kan bli aktuelt å utvide bruken av telefon- og videokonsultasjoner, som allerede har startet opp i flere virksomheter.

(©NTB)

Flere nyheter: