Menu
Optikere er blant de yrkesgruppene som nå for pålegg fra Helsedirektoratet om å stenge dørene som et ledd i å hindre ytterligere spredning av koronasmitte. Også fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer er blant dem som omfattes av innstrammingen. Foto: Frank May / NTB scanpix

Helsedirektoratet: Psykologer og optikere må lukke dørene for å stoppe koronaspredning

Av NTB | 15.03.2020 22:31:34

Medisin og helse: Også manuellterapeuter, fotterapeuter, logopeder og bedrifter innen alternativ medisin og behandling må stenge dørene.

Virksomheter innen helsesektoren som omfatter fysisk personkontakt med mindre enn to meters avstand og med varighet over 15 minutter, som for eksempel aktivitører og tannpleiere må også stenge inntil videre.

Det omfatter både foretak i offentlig og privat regi utenfor spesialisthelsetjenesten, med mindre virksomheten kan ivareta helsemyndighetenes pålegg om smittevern, heter i en pressemelding fra Helsedirektoratet.

Unntak kan derfor gis til pasienter med behov for helt nødvendig rehabilitering og behandling etter akutt alvorlig sykdom, eller nødvendig behandling for å opprettholde viktig funksjon som ellers kan gå tapt.

Dersom slik behandling må gis, skal smitteverntiltak sikre både behandler og pasient fra smitte og sikre at videre smitte til befolkningen unngås, heter det i instruksen fra Helsedirektoratet.

Vedtaket gjelder fra midnatt mandag 16. mars og foreløpig fram til 26. mars.

Direktoratet understreker at kommunene fortsatt skal sikre at pasienter som har behov for helt nødvendig helsehjelp får tilgang på dette.

Flere nyheter: