Menu
Om lag 20.000 doser med koronavaksinen fra Pfizer/Biontech ble satt før noen i Helsedirektoratet leste vaksinens «bruksanvisning» og oppdaget at det var kjøpt inn feil sprøytespisser. Nå beklager direktoratet. Foto: Tone Spieler / NTB

Leste ikke bruksanvisningen – kan ha ødelagt koronavaksinen

De tolv første dagene koronavaksinen ble satt på norske pasienter ble det brukt feil kanyle. Dette skjedde fordi ingen i Helsedirektoratet hadde lest vaksinens preparatomtale.

Av NTB | 01.02.2021 20:11:04

Medisin og helse: EU offentliggjorde preparatomtalen til Pfizers vaksine, på en måte vaksinens bruksanvisning, samme dag som den var blitt godkjent 21. desember, skriver Dagbladet.

Allerede samme dag leste Statens legemiddelverk dokumentet da de godkjente medikamentet for bruk i Norge.

Men da vaksineringen startet på norske personer 27. desember ble det gjort med feil sprøytespiss, en tykk variant med et filter, skrev VG.

Nå undersøkes det om det kan ha redusert effekten av vaksinen for de om lag 20.000 som ble behandlet før feilen ble oppdaget.

I Helsedirektoratet innrømmer man nå at ingen der leste bruksanvisningen for vaksinen før behandlingen startet. Først etter ti dager ble noen i direktoratet klar over feilen etter tilbakemeldinger om at de innkjøpte kanylene fungerte dårlig. Nå beklager de.

– I etterpåklokskapens lys burde vi ha lest preparatomtalen da den kom. Dette skal ikke skje igjen, sier avdelingsdirektør Liv Heidi Brattås Remo i Helsedirektoratet til Dagbladet.

Hun sier at bruksanvisningen ble lest «rundt 6. januar». At ingen andre reagerte på at feil utstyr var blitt sendt ut, baserte seg at andre, blant annet Folkehelseinstituttet, trodde Helsedirektoratet hadde lest informasjonen.

Tolv dager etter at den første vaksinen ble satt ga Helsedirektoratet beskjed om at 800.000 av kanylene som var blitt sendt ut til kommuner i Norge ikke skulle brukes.

(©NTB)

Flere nyheter: