Menu
Helsedepartementet sendte samme dag som politietterforskningen av Erna Solberg startet, en vurdering til SMK av hvorvidt statsministeren kunne ha brutt koronaforskriften. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Helsedepartementet vurderte om Solberg kunne ha brutt koronaforskriften

Samme dag som politiet startet etterforskning av Erna Solberg, sendte Helsedepartementet en vurdering til SMK av om hun kunne ha brutt koronaforskriften.

Av NTB | 09.04.2021 16:03:27

Politikk: Ifølge NRK, som har fått innsyn i deler av dialogen mellom Statsministerens kontor (SMK) og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om statsministerens besøk til Geilo, sendte departementet 19. mars et notat med en foreløpig vurdering av om middagen i leiligheten på Geilo var et arrangement i koronaforskriftens forstand.

Dette er samme dag som politiet startet etterforskning av Erna Solberg (H). Fredag ble det kjent at statsministeren er ilagt et forelegg av politiet på 20.000 kroner etter bursdagsfeiringen.

I vurderingen konkluderer HOD med at «det er berettiget tvil om den felles middagen på hotellrommet eller den leide leiligheten regnes som en privat sammenkomst i forskriftens forstand.»

Det framgår også av en epost som ekspedisjonssjef Therese Steen ved SMK sendte departementet noe senere samme dag.

– Statsministeren har vært tydelig på at hun ikke ønsket noen konkret rettslig vurdering av det som skjedde på Geilo, fordi hun mente at etterforskningen var et forhold kun mellom henne og politiet, sier Hjukse.

Ifølge Hjukse var hensikten å skaffe en generell oversikt over «rettskildebildet knyttet til hva som var et arrangement i henhold til covid-19 forskriften». Dette ble gjort for å sikre at svarene som SMK ga mediene, var riktige når det kom til smittevernregler og -anbefalinger.

– Saksdokumentene som er omfattet av ditt innsynskrav er unntatt offentlighet, svarte SMK på epost.

Samtidig sa SMK at de har innhentet dokumenter i anledning politiets etterforskning.

Det fikk jussprofessor Eivind Smith ved Universitetet i Oslo til å reagere.

– Slike private saker er ikke en naturlig arbeidsoppgave for SMK, sa Smith til VG.

– Bakgrunnen for at den ikke har vært offentlig før, er at det kunne bli oppfattet som at vi forsøkte å gå inn i en politietterforskning dersom vi hadde offentliggjort den. Nå er politietterforskningen ferdig, og da synes vi det er greit at dette offentliggjøres, sier Solberg.

– Dette går jo ikke an, sier hun, og fortsetter:

– Dette er juridiske vurderinger av en type vanlige folk må betale en advokat en høy timespris for å gjøre. Og hennes kontor både ber om og mottar altså disse dokumentene den samme dagen som politiet kunngjør at Solberg er under etterforskning. Synes virkelig statsministeren det er greit å bruke embetsverket på en slik måte? spør Myrseth.

Kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse ved SMK sier at det i dialogen mellom embetsverkene i HOD og SMK oppsto misforståelser, og at det ikke var et slikt notat Erna Solberg hadde bedt om.

VG skrev onsdag denne uken at de sendte spørsmål til SMK om de har innhentet juridiske vurderinger eller innspill fra Regjeringsadvokaten, departementene eller andre, i anledning politiets etterforskning av Solberg og arrangementene på Geilo.

NTB snakket med Erna Solberg tidligere fredag, før NRK publiserte saken om innsynet i dialogen. Da sa hun at ingen andre departementer har vært involvert i saken om forskriftsbruddet enn Helsedepartementet og SMK, og at dialogen ville bli offentliggjort nå som konklusjonen av politietterforskningen er klar.

Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Cecilie Myrseth reagerer sterkt på at Solberg har fått bistand fra Helsedepartementet i en privat straffesak.

(©NTB)

Flere nyheter: