Menu

Helse Vest har godkjent videre utbygging

Styret i Helse Vest støtter videre utbygging av Haugesund sjukehus mot øst, med forutsettingen av at det blir gitt lån på statsbudsjettet. Byggestart er planlagt i 2023.

Av Egil M Solberg | 25.12.2020 11:48:54

Sykehus: Opprinnelig var oppstart av byggetrinn 2 planlagt i 2030.

De økonomiske forutsetningene som ligger til grunn for denne planen har senere endret seg.

Koronapandemien har tydelig vist at foretaket må ha bedre løsninger og kapasitet til å etablere kohortavdelingar og isolat ved omfattende epidemier.

Det har siden i mars vært nødvendig å etablere egne kohortenheter og alternativt pandemimottak i foretaket.

Det er tre alternativ som har vært vurderte: Utbygging mot nord, mot aust, eller det såkalte nullalternativet, som innebærer en ombygging av dagens bygningsmasse.

Trenger større kapasitet

Oppdatert framskriving viser at antallet pasienter som trenger medikamentell kreftbehandling og infeksjonsbehandling med senger og isolat vil øke fram mot 2040.

I tillegg vil det bli et større behov for kapasitet for dialyse, dagbehandling og poliklinikk.

Adm. dir. Olav Klausen i Helse Fonna er glad for at styret i Helse Vest RHF har gitt klarsignal for å jobbe videre med neste byggetrinn.

– Om Helse Fonna får lån på statsbudsjettet for 2022 skal vi være klare til å starte forprosjektet samme år og starte bygging i 2023, seier Klausen.

Flere nyheter: