reklame for smiaa
Menu
Besøkskontroll: Sara Elin Tyse og Heidi Solvoll (bak) i skranken på Stord sjukehus har mange spørsmål til alle som kommer på besøk. Nå spør de også om pårørende har vært i utlandet de siste ti dagene. Foto: Magne Kydland

Helse Fonna strammer inn besøksreglene

Pårørende som har vært i utlandet får fremover ikke komme på sykehusbesøk før etter ti dager.

Av Egil M Solberg | 06.08.2020 10:00:06

Koronapandemi: Helse Fonna har denne uken innskjerpet rutinene for besøk, og pårørende som kommer på besøk blir nå spurt om de har vært i utlandet i løpet av de siste ti dagene.

Innstramminga gjelder alle land, også Norden.

– Helse Fonna vil så langt som mulig legge til rette for besøk til pasienter innlagt på sjukehus under koronapandemien. Den enkelte sitt behov for besøk må vurderes opp mot risiko for smittespredning og risikofaktorer hos den enkelte.

– Samtidig skal det opprettholdes godt smittevern. Alle besøkende skal få spørsmål om mulig smitte og gjøres kjent med hvilke smitteverntiltak som skal gjennomføres ved besøk.

– Besøkende skal være symptomfrie. De som er i karantene eller isolasjon eller vært i utlandet de siste 10 dager, kan ikke komme på besøk, heter det i de oppdaterte prosedyrene til Helse Fonna.

Flere nyheter: