reklame for Sheiken Bowling
Menu
FOTO: Eirik Dankel, Helse Fonna

Helse Fonna: Pandemien får følge for økonomien

Høyt sykefravær har skapt utfordringer med å dekke vakter for mange faggrupper og enheter i Helse Fonna. Dette har blant annet ført til et stort økonomisk overforbruk.

Av Egil M Solberg | 23.03.2022 19:25:01

Koronapandemi: Februar har vært preget av mange pasienter med covid-19 og høyt sykefravær blant medarbeidere. Likevel har Helse Fonna klart å gjennomføre mye av planlagt behandling.

Helse Fonna har hatt utfordringer i vinter, med mange pasienter innlagt med covid-19, og høyt sykefravær blant medarbeidere.

I rapporten for februar kommer det fram at det totale sykefraværet i foretaket var på 10,7 prosent, noe som har gått ut over aktiviteten målt i antallet på innleggelser, dagbehandling og poliklinikk.

Sykefraværet i februar i fjor var til sammenligning 8,6 prosent.

– Høyt sykefravær har skapt utfordringer med å dekke vakter for mange faggrupper og enheter. Dette har blant annet ført til stort økonomisk overforbruk på innleie og overtid, heter det i administrerende direktør sin rapport
for virksomheten, som styret ble informert om onsdag.

Underskuddet for februar endte på 24,4 millioner kroner, som er 22,7 millioner dårligere enn budsjettet. Det meste skyldes personalkostnader.

Gjennomsnittlig ventetid for alle behandlede pasienter var på 64 dager. Målet er under 50 dager.

904 pasienter på ventelistene har ikke fått time innen fristen som er sett og 3,9 prosent av sengedøgna i somatikken var i snitt på korridor.

Flere nyheter: