Menu
Haugesund sykehus: FOTO: Eirik Dankel

Barn alvorlig korona-syk – Helse Fonna på gult nivå

Et barn er innlagt på Haugesund sykehus og får intensivbehandling. Helse Fonna går nå opp i gul beredskap og innfører besøksrestriksjoner.

Av Egil M Solberg | 17.03.2021 17:06:19

Koronapandemi: Helse Fonna går over i gul beredskap, og kommer med strenge retningslinjer for besøk på sykehusene.

Beredskapsleiinga i Helse Fonna vedtok onsdag ettermiddag å endre beredskapsnivået fra grønt til gult.

Tiltaket gjeld inntil videre, og blir innført som følge av den alvorlige smittesituasjonen i Nord-Rogaland og Sunnhordland.

Tallet på pasienter med covid-19 er høyere enn på lenge, og Helse Fonna forbereder seg på å ta imot flere i tiden som kommer.

I tillegg er svært mange medarbeidere i koronarelatert fravær.

Helse Fonna har denne uken redusert litt i tallet på planlagte operasjoner, og det er opprettet kohort-avdelinger både på Stord og Haugesund sykehus.

Dette gjør at en er i stand til å ta imot, isolere og behandle flere pasienter med mistenkt eller påvist covid-19-smitte.

Aktiviteten på poliklinikkene går som normalt, og det blir gjort løpende vurderinger på kirurgisk aktivitet.

Besøksregler

Helse Fonna oppfordrer om at det bare er følgende grupper som har med seg
partner/følgeperson, eller som mottar besøk:

* Barn under 18 år
* Pasienter som er kritisk sjuke/døende
* Fødende
* Pasienter som trenger følge for å kunne motta helsehjelp

Adm. dir. Olav Klausen understreker at en har stort fokus på smittevern, og at det er trygt for pasienter å komme til sykehuset for behandling.

– Vi ber derfor pasienter om å møte til oppsett tid, seier Klausen.

Dette gjelder ikke dersom en er i karantene eller har mistanke om smitte med covid-19. Da må en ta kontakt med sykehuset.

– Det er viktig å sikre drift på sykehuset. Dersom en smittet person kommer på besøk, kan det resultere i at mange medarbeidere må i karantene, understreker Klausen.

Alvorlig sykdomsforløp

Onsdag er det fem pasienter med påvist Covid-19 innlagt i Helse Fonna. Alle ligger på Haugesund sykehus.

Tre pasienter får intensivbehandling. En av disse er under 18 år, de to
andre er i aldersgruppa 18-64 år.

99 medarbeidere har koronarelatert fravær.

Helse Fonna har ikke hatt gul beredskap siden første periode av pandemien i fjor vår.

Det at en går fra grønn til gul beredskap innebærer at helseforetaket, som følgje av øker smittetrykket i området, setter inn ekstraordinære tiltak. Disse vil føre til reduksjon i planlagt drift.

Samtidig gjør en tiltak for å redusere tallet på personer som oppsøker sykehusene.

Helse Fonna har gjennom hele pandemien hatt tett dialog og godt samarbeid med
kommunene. Men Klausen har en klar oppfordring til kommuneledelsen:

– I denne spente situasjonen er det særs viktig at kommunene kan ta imot utskrivningsklare pasienter, slik at vi har god nok kapasitet til å ta imot nye pasienter som kjem inn, sier Klausen.

Flere nyheter: