Menu
Funksjonsleiar Ranveig Neset Enerstvedt (t.v.) og spesialsjukepleiar Magda-Lovise Tendal Steiro på lungeavdelinga ved Haugesunds sjukehus, som er omgjort til kohortavdeling for Covid-19-pasientar. FOTO: Eirik Dankel / Helse Fonna

Helse Fonna øker aktiviteten igjen

Helse Fonna endrer nå beredskapsnivået fra gul til grønn beredskap. Dette gjør helseforetaket i stand til å øke aktiviteten igjen.

Av Egil M Solberg | 20.04.2021 17:32:20

Koronapandemi: Den siste måneden har Helse Fonna hatt lavere aktivitet enn vanlig, på grunn av det store antallet pasienter med Covid-19.

På det meste har helseforetaket hatt 12 pasienter med Covid-19. Våren 2020 var det aldri mer enn ti pasienter samtidig i helseforetaket.

Pandemien er ikke over

Gul nødsituasjon ble innført 17. mars, men nå er situasjonen en helt annen enn den var i forrige måned.

– Infeksjonssituasjonen i distriktet vårt er under kontroll, takket være god innsats fra innbyggerne og kommuner. Antall pasienter har stabilisert seg på et lavere nivå, og det er derfor på tide for å justere beredskapsnivået til grønt, sier administrerende direktør i Helse Fonna, Olav Klausen.

Kullavdelingen ved Haugesund sykehus blir ikke rigget til før pasientantallet er oppe ytterligere redusert, men planen for demontering er klar.

– Vi prøver nå å gå tilbake til nesten normal drift, sier Klausen, som minner om at Helse Fonna er i beredskap, og at situasjonen kan endre seg.

– Pandemien er ikke over, og vi ser at antall infeksjoner øker både sør for Boknafjorden, og i Bergen. Derfor må vi være oppmerksom på at antall infeksjoner kan øke som også på Haugalandet, sier Klausen.

Flere nyheter: