Menu
AVSLUTTAR BEREDSKAP: Administrerande direktør Olav Klausen i Helse Fonna kan i dag avslutte 15 månadar med kontinuerleg beredskap. Foto: Eirik Dankel

Helse fonna avslutter krisetiltak

Helse Fonna går ut av en historisk lang krise. Helseforetaket er imidlertid klar til å øke beredskapsnivået igjen dersom det blir nødvendig.

Av Egil M Solberg | 11.06.2021 15:18:05

Koronapandemi: – Nå er infeksjonssituasjonen og vaksinasjonsstatus slik at mange helseforetak i landet går ut av en historisk lang krise. Vi i Helse Fonna også, sier administrerende direktør Olav Klausen.

Smittepresset er lavt, takket være stor innsats i kommunene og befolkningen.

– Et stort flertall av våre ansatte er vaksinert. Dette betyr at vi ikke har den overhengende faren for at smitte blant ansatte blir kritiske for de viktige helsetjenestene vi tilbyr, sier Klausen.

Vaksinasjon i kommunene gjør at eldre og mennesker i risikogruppene i stor grad også er vaksinert nei.

Men pandemien er ikke over

– Pandemien er ikke over, og vi vil følge situasjonen nøye. Vi er klare til å heve beredskapen om nødvendig, sier Klausen.

Han minner oss om at vi bare kommer tilbake til mars i år for å finne et rekordstort antall covidpasienter i Helse Fonna. Så var det tolv innlagte pasienter samtidig.

– Infeksjonskontrollrådet fra helsemyndighetene søker på forhånd og jeg vil oppfordre alle til å følge dem, sier Klausen.

– Det er fremdeles mange i befolkningen som ikke er vaksinert, og ingen av oss vil ha nye utbrudd lokalt nå, sier han.

Skal se på restriksjoner neste uke

Men hvordan vil ansatte, pasienter og pårørende merke at Helse Fonna ikke lenger er i beredskap?

– I praksis betyr dette at vi neste uke vil lette begrensningene for både ansatte, pasienter og besøkende. Vi kan ikke gjøre dette med en gang, for gjennom pandemien har vi innført omfattende smittevernrutiner som først må omarbeides, sier Klausen.

Informasjon om dette vil komme til media og på internettsidene tidlig i neste uke. Så langt gjelder reglene som gjelder Helse Fonnas nettside, www.helse-fonna.no.

Flere nyheter: