Menu
Illustrasjonsfoto: Marit Hommedal / NTB

Helse Bergen og sykehusapotek får millionforelegg etter alvorlig feilmedisinering

Helse Bergen og Sjukehusapoteka Vest får forelegg på henholdsvis 1,6 millioner og 1 million kroner etter at en mann døde etter feilmedisinering i 2020.

Av NTB | 05.07.2022 14:46:16

Kriminalitet og rettsvesen: Saken gjelder en 56 år gammel mann som i juni 2020 ble feilbehandlet på Haukeland universitetssjukehus, opplyser Hordaland, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter.

I en pressemelding opplyses det at mannen skulle behandles med cellegift 22. juni 2020, som ble forskrevet av lege i forbindelse med en pasientkonsultasjon foretatt kort tid i forveien.

– Ved en feil ble det rekvirert en dosering som var ti ganger så høy som den skulle være. Rekvisisjonen ble deretter sendt til sykehusapoteket og produsert i henhold til bestillingen, skriver statsadvokatene.

Cellegiften ble gitt til pasienten uten at det ble oppdaget at doseringen var dødelig.

Mannen døde som følge av feilmedisineringen sju dager senere.

Helse Bergen er ilagt en foretaksstraff gjennom et forelegg på kroner 1, 6 millioner, mens Sjukehusapoteka Vest har fått et forelegg på 1 million.

Avgjørelsen er begrunnet i at begge virksomhetene var godt kjent med risikoen for at det kunne skje feil knyttet til manuell avrunding av cellegiftdoser uten at virksomhetene hadde iverksatt tilstrekkelig tiltak for å redusere risikoen for at det som følge av dette kunne skje feil.

Statsadvokatene mener både Helse Bergen og sykehusapoteket har forsømt sin lovpålagte plikt til å arbeide med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.

«Når virksomhetene var kjent med avvikene, men unnlot å iverksette nødvendige tiltak, så drev virksomhetene med en uakseptabel høy risiko på vegne av pasientene», står det i meldingen.

– Det er en alvorlig sak, pasienten døde og vi beklager veldig overfor de pårørende, sier han videre.

Han sier at de jobber med å rette opp punktene som statsadvokaten peker på, og at de har jobbet med dette siden hendelsen skjedde.

– Vi har ingen innvendinger mot statsadvokatens formuleringer, sier Hansen.

«Legen har opptrådt uaktsomt, men ikke grovt uaktsomt», skriver statsadvokaten.

– Denne tragiske hendelsen er ikke et resultat av et uhell, men skyldes mangelfulle rutiner både ved sykehuset og ved sykehusapoteket, sier statsadvokat Rudolf Christoffersen.

– Det er berettiget kritikk, sier administrerende direktør Eivind Hansen i Helse Bergen til NTB i en kommentar til det statsadvokaten skriver.

Saken mot legen som rekvirerte cellegiften, er henlagt som intet straffbart forhold bevist fordi statsadvokaten ikke har funnet at den nedre terskelen for straffbar uaktsomhet er overtrådt.

Flere nyheter: