Menu
Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (t.v.) og forsvarssjef Eirik Kristoffersen under Forsvarsdepartementet, Forsvarsmateriell og Forsvarets pressemøte om helikoptre fredag morgen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Helikopterleverandøren: Oppsigelsen av milliardkontrakten er grunnløs

Oppsigelsen av kontrakten for NH90-helikoptrene er juridisk grunnløs, mener leverandøren NHIndustries. Regjeringen krever å få 5 milliarder kroner tilbake.

Av NTB | 10.06.2022 11:30:50

Økonomi og næringsliv: – NHIndustries er ekstremt skuffet over avgjørelsen fra det norske Forsvarsdepartementet, og avviser anklagene mot NH90 og selskapet, skriver selskapet i en uttalelse.

De skriver videre at de verken fikk mulighet til å diskutere et forslag om å forbedre NH90-tilgjengeligheten i Norge, eller behandle de særnorske kravene.

Forsvarsdepartementet kunngjorde fredag at de sier opp kontrakten på 14 NH90-helikoptre som skulle brukes av Kystvakten og Sjøforsvaret.

Lunde sier at de har hatt dialog med NHI over lengre tid, og at leverandøren har fått full anledning til å foreslå løsninger.

Helikoptrene tas ut av drift med umiddelbar virkning, kunngjorde forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Forsvarsmateriell har sendt en hevingserklæring til NHI. Helikoptrene sendes i retur, og norske myndigheter vil kreve å få tilbake de 5 milliardene som hittil er betalt.

– Dette er en riktig beslutning for NH90 og den maritime helikopterkapasiteten. Dette var også vår anbefaling, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

– Det er reaksjoner, men vi hadde en god samtale på Bardufoss nå, sier generalmajor Rolf Folland til Forsvarets Forum.

Det er fortsatt mange spørsmål knyttet til avviklingen, sier han.

– Det er uklart hva det betyr, så det arbeidet begynner vi med på mandag.

– Konsekvensen av disse fire forholdene er at vi i dag har færre helikoptre enn vi skulle hatt. De vi har, flyr for lite, og flere av dem mangler viktig utstyr. I tillegg står vi uten en plan fra leverandøren som vi har tillit til vil løse problemene. Da ender vi dessverre i en situasjon der heving av kontrakten blir det eneste forsvarlige alternativet, sa Jære.

Maskinene skulle leveres i årene 2005–2008, men leveransen ble betydelig forsinket. I 2018 hadde Forsvaret bare mottatt 8 av 14, men 6 av dem kunne bare brukes til trening. Ved inngangen til 2022 manglet fremdeles ett av de 14.

Forsvaret har påpekt at Kystvaktens operative evne er svekket som følge av problemene.

– Behovene våre for maritime helikoptre har ikke blitt mindre. Derfor vil vi nå starte en konseptvalgutredning for å finne en best mulig løsning for Kystvakten og fregattene, sa han.

Det vil ta minst fem år å få på plass en alternativ maritim helikopterkapasitet, ifølge Gram.

Kystvakten skal prioriteres. De får nye fartøy mot slutten av året, og det kan bli aktuelt å midlertidig styrke redningshelikoptertjenesten i mellomtiden. Når det gjelder fregattene, er de vant til å seile uten helikopter.

– Vi må se på om det er hensiktsmessig å skaffe nye helikoptre til dagens fregatter før ny overflatekapasitet er på plass, sa Gram.

– Vi registrerer at NHI ikke er enige i grunnlaget for hevingen, men dette er naturligvis grundig utredet fra vår side. Vi er derfor trygge på det rettslige grunnlaget for beslutningen, sier spesialrådgiver Endre Lunde i Forsvarsmateriell.

– Vi har nå gjennomført en grundig vurdering av om det er mulig å få en reell operativ nytte av NH90 ved å iverksette ytterligere tiltak fra forsvarssektoren sin side. Konklusjonen var negativ, sa forsvarsministeren.

Luftforsvaret opplyser at omtrent 130 medarbeidere er direkte berørt av skrinleggingen. Maritim helikopterving i Bardufoss opererer helikoptrene i dag.

Forsvarsmateriell-direktør Gro Jære trakk fram fire årsaker til at kontrakten nå er hevet: Forsinkelser, antall feil i forhold til flytimer er langt høyere enn forutsatt, tidkrevende vedlikehold, og så forsinkede leveranser at enkelte systemer har gått ut av produksjon.

Det var i 2001 at Forsvarsdepartementet vedtok at det skulle kjøpes 14 NH90-helikoptre fra konsortiet Nato Helicopter Industries (NHI). Helikoptrene skulle brukes av Kystvakten og de norske fregattene i Nansen-klassen.

Forsvarsminister Gram understreket at maritime helikoptre er noe Norge må og skal ha, og at gapet etter NH90 skal fylles raskt.

– Vi vil se på alle muligheter for å forsere dette gjennom henvendelser til nære allierte. Vi vil vurdere en løsning som kan skaleres opp over tid og vurdere om innleie kan være en del av løsningen.

Flere nyheter: