Menu
haxi

Haxi-saken til Høyesterett

Tre sjåfører fra den norske samkjøringstjeneste Haxi vant frem både i tingretten og lagmannsretten. Nå anker påtalemyndigheten saken til Høyesterett.

Av Egil M Solberg | 29.02.2016 14:27:12

Tre sjåfører fra den norske samkjøringstjeneste Haxi nektet å godta bot for det politiet mener er pirattaxikjørinng, og saken ankes nå til Høyesterett.

Haxi-saken er av prinsipiell karakter fordi en rettskraftig dom med frifinnelse av Haxisjåførene vil utfordre fundamentet for monopolet i den regulerte taxinæringen.

Politiet har ifølge de to dommene ikke lovhjemmel i Yrkestransportloven til å bøtelegge og avskilte sjåfører som bedriver samkjøring via apptjenesten Haxi.

Som en konsekvens av dette vil kravene til løyve, taksameter og sentraler om kort tid kunne forsvinne slik vi kjenner de i dag, opplyser Haxi i en pressemelding.

– Det blir bra å få på plass en rettskraftig dom som kan skape presedens rundt dette viktige spørsmålet. Vi forventer ikke at Høyesterett kommer frem til noen annen konklusjon enn de to foregående rettsinstanser, fordi konklusjonen i begge dommene om frifinnelse er identiske og godt begrunnet, sier Haxi medstifter Aleksander Soender.