Menu
Illustrasjonsfoto: Paul Kleiven / NTB

Havvind med knutepunkt på Karmøy

Utbyggingen av Havvind utenfor kysten av Haugalandet vil kreve langt større transportkapasitet for strøm. Statnett vil ha et nytt knutepunkt for strøm på Karmøy.

Av Egil M Solberg | 03.12.2022 10:47:38

Havvind: En ny studie viser at utbyggingen av havvind vil kreve økt nettkapasitet.

Stort nytt industriforbruk, elektrifisering og havvind endrer kraftsystemet, skriver Statnett.

Dette krever et robust nett med høyere kapasitet. Det viser en ny studie fra Statnett som også peker på mulige tilknytningspunkter for havvind.

På basis av analysene har Statnett oversendt en anbefaling om tilknytningspunkter for havvind til Olje- og energidepartementet.

For Utsira Nord anbefaler Statnett at det planlegges for en samordnet løsning med Karmøy som tilknytningspunkt.

Statnett har konsesjonssøkt en ny stasjon i området hvor havvinden kan tilknyttes, og denne vil ligge nærmere havvindfeltene enn andre steder i transmisjonsnettet.

– En samordnet løsning innebærer at en aktør får ansvar for å koordinere de ulike vindkraftutbyggernes behov og finne en best mulig totalløsning. Vi forventer at dette vil gi lavere kostnad, mindre miljøkonflikter og raskere gjennomføring, sier konserndirektør Kraftsystem og Marked i Statnett, Gunnar Løvås.

Det er forventet betydelig vekst i kraftforbruket i Sør-Norge. Det er imidlertid flere faktorer som påvirker hvor høy forbruksveksten blir og hvor forbruket vil komme.

En høy forbruksvekst krever at det kommer tilstrekkelig kraftproduksjon, og at nettet har nok kapasitet. Samtidig er det et tydelig trekk at forbruket kommer langs kysten.

– Vi trenger både mer energi og mer effekt i årene framover. Havvinden kan bidra med mye av energien, men det er også behov for økt kraftproduksjon flere steder de kommende årene. For å sikre nok effekt i vindstille perioder, er det også behov for økt effekt fra vannkraftverkene, og økt fleksibilitet fra forbrukerne, avslutter Løvås.

Flere nyheter: