Menu
ARKIVBILDE: Privat

Havnespy – viktige aktsomhetsregler

Haugesund kommune ber nå folk om å ta forholdsregler mot havnespy og utsteder aktsomhetsregler ved utsetting av teiner, ruser og garn.

Av Egil M Solberg | 14.09.2022 10:39:11

Havnespy: Sjøpungen Didemnum vexillum, også kalt «havnespy» er funnet flere steder i Haugesund og Nord-Karmøy.

Den kan gro på det aller meste og fortrenger de naturlige artene. Slik kan den føre til store biologiske og økonomiske konsekvenser. Den klarer ikke å spre seg så langt på egen hånd, vi har derfor en mulighet til å begrense videre spredning dersom vi tar noen forhåndsregler:

* Ved flytting av utstyr i området med havnespy:
– Teiner, ruser og garn må ligge i ferskvann i 6 timer før de
settes ut andre plasser
– Eventuelt ligge på land og tørke i minimum 7 døgn før videre
bruk.
* fortøyninger i disse områdene må ikke flyttes ut
* båter i disse områdene må undersøkes for begroing før de tas
i bruk
Hva kan du gjøre?
* Alle kan være med å hindre spredning!
* Vær oppmerksom dersom du planlegger å flytte båter, utstyr
eller annet som har stått i sjøen over en periode
* Når du rengjør utstyr skal ikke havnespy tilbake til sjøen, men
må legges på land for å tørke og dø
Vi har dialog med profesjonelle aktører om videre kartlegging og
overvåkning av havnespy, og iverksetting av tiltak.

Flere nyheter: